Nyinstallation: Tredjepartsinspektion?

CWJ SPØRGER:

Min virksomhed har ansvaret for installationerne på et nyt biogas-anlæg, herunder installationer i ATEX-områderne. Bygherrens rådgiver skriver i tilsynsrapporten, at der skal foretages tredje-parts inspektion af ATEX-installationerne. Er det et krav, der har hjemmel i lovgivningen?

———————————–

PERS SVAR:

Hej CWJ

Det korte svar er, at der IKKE er lovkrav om tredje-parts kontrol af ATEX-udstyr i nye installationer. Der er dog i standarden DS/EN60079-14:2014 et krav om, at der skal fortages en indledende inspektion, men som du kan se i teksten fra standarden sidst i mit svar, så er det ikke defineret, hvem der skal udføre denne.

Du skal være opmærksom på, at der i bygherrens udbudsmateriale kan være eksplicit krav til tredje-parts inspektion. Min personlige mening er, at dette kan være ganske udmærket al den stund, at det kan være behæftet med flere ’blinde vinkler’ at kontrollere eget arbejde end at inspicere andres.

“4.3 Indledende inspektion
Udstyret skal installeres i overensstemmelse med dets dokumentation. Det skal sikres, at udskiftelige enheder er af den korrekte type og har den korrekte mærkeværdi. Ved afslutning af opbygningen og inden ibrugtagning skal der foretages en indledende inspektion af udstyret, og installationen skal udføres i overensstemmelse med anneks C, som er baseret på detaljerede inspektionsniveauer i IEC 60079-17.

NOTE – IEC 60079-17 indeholder yderligere oplysninger, som er relevante for den indledende inspektion.”

Håber du kan bruge mit svar til noget.

Venlig hilsen

Per Kragh – ATEX-konsulent

—————————

Læs Pers tidligere svar i Spørg Per