Buncefield tankanlæg i Nordlondon i 2005. 40 mennesker kom til skade, 2000 beboere i området måtte evakueres, og de materielle skader var enorme. Foto: Royal Chiltern Air Support Unit.

Er der risiko for eksplosion i din virksomhed?

Kan du finde din virksomhed i anlægs- og typeangivelserne herunder, så er den med stor sandsynlighed omfattet af ATEX-direktiverne.

Er der gasser? Det er der ofte fx i arbejdsområder med med:

 • gasturbiner
 • gasfyldeanlæg
 • gasfordampere
 • biogasanlæg
 • deponeringsanlæg.

Er der brændbare væsker? Det er der ofte fx i arbejdsområder med:

 • benzinstationer og tankanlæg
 • olieraffinaderier
 • virksomheder, som oprenser olie og jord
 • glasfibervirksomheder m.v. (fx genvinding af acetone)
 • tøjrensning med kulbrintemaskiner
 • centralkøleanlæg med brændbare medier (større anlæg)
 • auto- og industrilakering, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler
 • farve- og lakfabrikker
 • kemisk industri
 • medicinalindustri
 • oliemøller.

Er der støv? Det er der ofte fx i arbejdsområder med:

 • spånsiloer (savværker, møbelfabrikker, snedkerier)
 • ventilations- og filteranlæg til støv generelt
 • formalingsanlæg (grovvareselskaber, kraftværker, kemisk industri m.m.)
 • melsiloer (brødfabrikker, bagerier m.m.)
 • øvrig fremstilling af mel, fx kartoffel- og fiskemel
 • spraytørringsanlæg
 • pneumatiske pulvertransportsystemer og omrørere (medicinalindustri, plastindustri, kemisk industri, fødevareindustri m.m.)
 • pulvermaleanlæg (industrilakerere)
 • posefyldeanlæg
 • sækketømmeanlæg
 • visse typer træ- og halmfyringsanlæg (kraftværker).