Foto: Lars Sundshøj/DONG. Grafik: Susanne Dencker.

Direktiv 2014/34/EU – produktdirektivet

Produktdirektivet, som direktiv 2014/34/EU kaldes i daglige tale, handler om konstruktion af det materiel, der anvendes i eksplosionsfarlig atmosfære. Direktivet gælder for ALT udstyr – elektrisk eller mekanisk – der skal fungere i arbejdsområder med potientiel eksplosionsfarlig atmosfære.
Produktdirektivet beskriver, hvilke krav udstyr skal leve op til for at det kan bruges sikkert og forsvarligt i arbejdsområder med eksplosionsfarlig atmosfære.

Der er en del krav! Fx hvordan produktet skal være konstrueret afhængigt af materielgruppe, godkendelsesproceduren for udstyret, kvalitetssikring, hvordan det skal CE-mærkes jf. ATEX-produktdirektiv og vedligehold af udstyret.

Til hvem?

Direktivet henvender sig først og fremmest til producenter, importører og distributører af tekniske materiel CE-mærket jf. ATEX-produktdirektivet. Det omfatter såvel elektriske produkter som mekanisk udstyr.

CE-mærkning jf. ATEX-produktdirektiv er en nøgleindikator for, at et produkt overholder EU-lovgivningen. Ud over at gøre produktet lovligt til brug i eksplosionsfarlige arbejdsområder i Danmark, så muliggør mærkningen også produktets fri bevægelighed på det europæiske marked.

Ansvar

Det er virksomheden, der har ansvar for i detaljer at definere kravene til produktet, når de bestiller det hos leverandøren. Dette er kun muligt, hvis virksomheden som den er forpligtet til, har foretaget en korrekt zoneklassificering i ATEX-APV’en for det arbejdsområde, hvor produktet skal virke.

Det er således IKKE fyldestgørende, når virksomheder nøjes med at notere, at et givent produkt skal være ATEX-certificeret. Leverandøren skal have præcise informationer om materielkategori, eksplosiv støv- eller gasatmosfære, eventuel gasgruppe, zoneklassificering, temperaturklasse mm.

Det er 100% producentens og/eller importørens ansvar, at de produkter, der udbydes i EU overholder produktdirektivets krav til CE-mærkning

Tilsyn

Sikkerhedsstyrelsen tager sig af markedskontrollen af elektriske produkter, der er CE-mærket jf. ATEX-direktiverne. Arbejdstilsynet kontrollerer markedets mekaniske produkter.

Produktdirektivet i den danske lovgivning

Direktivet reguleres i Danmark af to bekendtgørelser – dels Arbejdstilsynets bekendtgørelsenummer 1305 af 23/11/2015 samt Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nummer 289 af 17/03/2016.