Buncefield tankanlæg i Nordlondon i 2005. 40 mennesker kom til skade, 2000 beboere i området måtte evakueres, og de materielle skader var enorme. Foto: Royal Chiltern Air Support Unit.

Din virksomhed er omfattet – hvad så?

Så skal I i gang med en ATEX-APV. Heri skal I vurderer og dokumenterer, at jeres arbejdsprocesser foregår efter reglerne. Hvis de ikke gør, skal I hurtigst muligt få dem tilrettet, så det gør.
Det er selvsagt ikke nok at have en gemt og glemt ATEX-APV på bagerste hylde i bogholderiet. Indholdet i APV’en skal være walk-the-talk i virksomhedens arbejdsprocesser.

Hvem skal uddannes i brugerdirektivet

De medarbejdergrupper, der næsten altid skal have indgående kendskab til ATEX-APV’en og dermed brugerdirektivet, er operatører, vedligeholdsmedarbejdere, installatører og smede.

Men også alle andre medarbejdere, der har mere begrænsede arbejdsfunktioner og ansvarsfunktioner i zoneklassificerede områder, skal være bekendte med brugerdirektivet. Det gælder således også medarbejdere, der har ledelsesansvar samt medarbejdere, der på forskellige vis har ansvaret for virksomhedens sikkerhed.

Brugerdirektivet er også møntet på den elektriker, der af sin mester er sendt ud til en virksomhed med eksplosionsfarlig atmosfære for at installere fem nye lysarmaturer. Her er det elektrikerens mester, der har ansvarlig for, at hans medarbejder har de nødvendige kvalifikationer, for at medarbejderen kan løse opgaven sikkert.

Tag TechCare med på råd

Gode råd, viden og inspiration hentet på www.techcare.dk er gratis. I indgangen ‘Videndeling’ og via højrespottet ‘Spørg Per’ deler vi kvit og frit vores viden. Du har også mulighed for helt uforpligtende at ringe eller maile til os med korte og konkrete spørgsmål.

Vi skal nok sige til, hvis svaret vil kræve så meget af vores tid, at vi skal have timeregnskabet fundet frem.

I indgangen ‘Rådgivning’ kan du læse, hvad du får for pengene, når du bruger Per som ATEX-konsulent.

I indgangen ‘Kurser’ kan du læse om TechCares åbne ATEX-kurser samt vores tilbud om målrettet og skrædersyet medarbejderundervisning på din virksomhed.