Arbejdstilsynet skønner, at mellem 4000 og 5000 danske virksomheder burde have udarbejdet en ATEX-APV også kaldet eksplosionssikringsdokument.


BEMÆRK: Denne artikel er tidligere publiceret i TechCares magasin ATEX Fokus. Bladet er erstattet af denne hjemmeside. På udgivelsestidspunktet var maskinsikkerhed og ATEX-problematikker områder, der hørte under civilingeniør Anders Mortensen, der citeres i artiklen.

————————

I Danmark har vi ikke en præcis opgørelse af virksomheder, der er omfattet af ATEX-brugerdirektivet. Det er Arbejdstilsynet, der fører tilsyn på området. – Vi har skønnet, at 4000 – 5000 virksomheder har områder med eksplosionsfarlig atmosfære og derfor burde have foretaget en ATEX-APV, anslår civilingeniør Anders Mortensen, der leder Arbejdstilsynets indsats på området.

Burde der være en ATEX-APV på din virksomhed?

Kan du svare bekræftende på et eller flere af følgende spørgsmål, er det sandsynligt:

 • Bruger I produkter, der har flammesymbol på etiketten?
 • Har I en malekabine, hvor I maler med pulvermaling eller maling, der indeholder opløsningsmidler?
 • Bruger I cellulosefortynder, xylen eller lignende til afrensning?
 • Svejser eller flammeskærer I, og har I gasflaskerne stående på et centralt lager, hvorfra der går rør rundt til flere arbejdspladser?
 • Har I en slibeafdeling, hvor der i større omfang slibes i magnesium, zink eller aluminium?
 • Har I et tømrer-snedker-værksted, hvor I sliber eller pudser i træ, spartelmasse og lignende i et større omfang?
 • Har I en kornmølle? Eller opbevarer eller forarbejder I af andre grunde større mængder mel og sukker?

Hvad gør du?

Søg råd og vejledning fx her:

 • Arbejdstilsynet har udgivet en grundig pjece, der beskriver, hvordan arbejdet med APV’en – herunder eksplosionssikringsdokumentet, kan gribes an. Den kan findes på www.at.dk. Søg på ’Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære At-vejledning C.0.9’
 • En del Branchearbejdsmiljøråd har udgivet lettilgængelige ATEX-introduktioner målrettet konkrete brancher.
 • www.bar-web.dk
 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og Beredskabsstyrelsen tilbyder såvel skriftlig vejledning som konsulentbistand.
 • En del private virksomheder rådgiver og vejleder virksomheder i ATEX-relaterede udfordringer.