Heldigvis sker der ikke mange arbejdsulykker som følge af eksplosion. Men når de sker, kan skaderne være død og masseødelæggelse.


– Vi ved, at mindst tre danske mænd i de senere år er blevet dræbt som følge af eksplosionsulykker på deres arbejdsplads, fortæller ATEX-konsulent Per Kragh.- Vi ved også, at der i den afsides beliggende østgrønlandske bygd Paamiut eksploderede et tankanlæg i 2001. At ingen mennesker kom alvorligt til skade der, kan kun tilskrives et enormt held.

Buncefield

Hæver man blikket lidt, så kom 40 mennesker alvorligt til skade ved en eksplosion på Buncefield tankanlæg i Nordlondon i december 2005. Det materielle tab var enormt. Eksplosionen indtraf heldigvis tidligt en søndag morgen, hvor bemandingen på anlægget var på sit laveste. Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvor galt det var gået, hvis anlægget var eksploderet på en almindelig hverdagsarbejdsdag. Det tog de britiske myndigheder fire år at få det fulde overblik over katastrofens årsager og omfang.

Piper Alpha

Mange husker også stadig eksplosionsulykken på olieproduktionsplatformen Piper Alpha i 1988 i Nordsøen ud for Aberdeen. 167 mænd, der blot passede deres arbejde, blev dræbt. Kun 61 overlevede katastrofen. De materielle skader blev efterfølgende anslået til, hvad der svarer til 20 milliarder nutidskroner.

Tiden er med sikkerheden

Sikkerhed på arbejdspladserne med eksplosionsfarlige arbejdsområder har trods denne lidt dystre forhistorie aldrig har været mere i fokus end i dag. Virksomhedsejere har for længst indset, at sikkerhedsarbejdet er en god investering på flere niveauer. Trygge og sikre medarbejder er tilfredse, produktive, stabile og fleksible medarbejdere. Tilfredse medarbejdere er gode ambassadører for virksomhedens omdømme. Trygge naboer er gode naboer. Og et produktionsapparat, der producerer i stedet for at eksplodere, er et godt produktionsapparat, der sikrer en god bundlinje.

På arbejde og hjem igen i ét helt stykke

I Danmark er vi således nået langt, men vi kan blive bedre endnu. Sikkerhed er en dynamisk størrelse, der udvikler sig med tiden, uddannelsesniveauet, de tekniske muligheder og som følge af lokale forhold og traditioner. Og hvis vi skubber lidt mere i den rigtige retning på alle parametre, så bliver sikkerheden endnu bedre.

– Vi skal til enhver tid kunne sige, at de mulige eksplosionsulykker, som vi lige nu har viden og teknik til at forebygge, dem skál vi forebygge. De ulykker, som vi ikke er skarpe nok til at undgå i dag, dem skal vi sigte mod at få styr på i morgen.

Per slutter: – Det skal være trygt at gå på arbejde, og sikkert at man kommer hjem igen i et helt stykke – også selv om man arbejder i en branche, hvor nogle af arbejdsopgaverne er særligt farlige.