Om to uger træder det nye ATEX-produktdirektiv i kraft.
De danske myndigheder er klar. Er du?


Det nye ATEX-produktdirektiv, 2014/34/EU, træder i kraft den 20. april 2016. Det reguleres af henholdsvis Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen. Begge myndighedsorganer er helt klar med bekendtgørelserne, der skal implementere det nye direktiv i dansk lovning for henholdsvis ikke-elektrisk udstyr og elektrisk udstyr.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nummer 1305 af 23/11/2015 finder du her.

Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nummer 289 af 17/03/2016 finder du her.

Ændringer

I overskrifter handler de væsentligste ændringer om følgende:

1) Det bliver 100% producentens og/eller importørens ansvar, at de produkter, der udbydes i EU, overholder kravene til CE-mærkning.

2) Kravene til de bemyndigede organer bliver også skærpet; bl.a. skal både datterselskaber og underleverandører leve op til samme krav som moderselskabet.

3) Der er også skærpede krav til leverandørernes praktiske mulighed for at spore – og dermed følge op på – leverede produkter.

Status quo

De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav er der ikke ændret på i det nye ATEX-produktdirektiv. Det samme gælder kravene til fx mærkning.

Overgangen

Producenterne får ansvaret for overgangen fra det gamle til det nye produktdirektiv. For at lette denne proces har de fx fået mulighed for at både at erklære overensstemmelse med reglerne i de bekendtgørelser, der er rettet mod det gamle direktiv og mod det nye produktdirektiv i deres dokumentation.

Det er også værd at bemærke, at alle produkter, der er markedsført før den 20. april 2016, ikke berøres. For slutbrugerne betyder det, at man fortsat må bruge produkter markedsført efter det gamle produktdirektiv (94/9/EF) – både som udskiftninger og som reservedele i såvel gamle som i nye installationer.

TechCare og det nye ATEX-produktdirektiv

Vi har måttet melde udsolgt til såvel vores grundkursus ‘ATEX hele vejen rundt’ som vores repetitionskursus ‘ATEX opdatering’ her i april. Vores gode kunder, der vil være opdateret i de nye regler, skal IKKE gå forgæves. Derfor har vi skyndsomt presset tilsvarende kurser ind i maj.

 ——————————-

KILDER:

Tjek ATEX-produktdirektiv 2014/34/EU her.

Tjek Arbejdstilsynets bekendtgørelse nummer 1305 af 23/11/2015 her. 

Tjek Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nummer 289 af 17/03/2016 her.