Årlig genopfriskning af L-AUS er sund fornuft

Vi slår et slag for, at Danmark uanset graden af harmonisering med EU-regler, holder fast ved den årlige L-AUS-opdatering.


Af Susanne Dencker. Kommunikationskonsulent hos TechCare.

L-AUS-reglerne er obligatorisk på alle el-uddannelser og der er krav om årlig opdatering. Sådan er det, fordi L-AUS er bedsteven med el-fagfolks sikkerhed.

Ingen myndigheder har et sikkert overblik over antallet af elulykker i Danmark. Men hovedårsagen til, at el-fagfolk kommer til skade med el; den er der klare indikationer for. Den gennemgående synder er nemlig forkert L-AUS-adfærd ved arbejde under spænding. Det dokumenterer Sikkerhedsstyrelsen i 14 statistiske årspublikationer i streg om elulykker fra 1997 – 2010. [1]

En kvalitativ gennemgang af Sikkerhedsstyrelsens beskrivelse af 157 konkrete elulykker [2] viser det samme. Igen og igen er årsagen til en konkret arbejdsulykke en variation af sætningen: ”Skadelidte var vidende om, at der var tale om L-AUS arbejde, men havde ikke taget sine forholdsregler og fulgte ikke L-AUS bestemmelserne.”

Heldige … og uheldige skadeslidte

De 157 elulykker er nøgternt beskrevne. I enkelte sætninger fraviges den kølige myndighedsretorik af menneskelig lettelse:

”Elektrikeren kom heldigvis ikke til skade ved uheldet.”

Desværre var heldet ikke med alle:

”Skadeslidte kommer i berøring med spændingsførende dele. Skadelidte hænger fast og kan ikke komme fri af egen kraft. Kollegaen tager fat i skadelidte, får et elektrisk stød, slippe skadelidte. Dette gentager sig … ”

”Skadelidte fik muskelkramper og hjerteflimmer samt voldsom prikken i højre arm og vejrtrækningsproblemer.”

”Fire personer kommer til skade – de får brandsår og chok.”

I enkelte af beskrivelserne er ordet ’skadeslidte’ erstattet af ’afdøde’. For sådan er det: I gennemsnit dør 0 – 2 dansker årligt som følge af en el-ulykke.

Årlig opdatering af L-AUS-reglerne et myndighedskrav

Stærkstrømsbekendtgørelsen kræver da også, at enhver, der arbejder under spænding, mindst en gang om året skal have opfrisket L-AUS bestemmelserne. Det årlige uddannelseskrav skal sikre, at de personer, der udfører arbejdet, har tilstrækkelig og present viden om L-AUS arbejde, så de udfører deres arbejde med mindst mulig risiko for deres eget og makkerens helbred og for de materielle værdier, som de arbejder med.

L-AUS-reglerne er obligatorisk på alle el-uddannelser og der er krav om årlig opdatering. Sådan er det, fordi L-AUS er bedsteven med el-fagfolks sikkerhed. Alligevel er årsagen til elulykker ofte mangel på korrekt L-AUS-adfærd.

Kravet om årlig L-AUS-instruktion er dansk. I en tid hvor de harmoniserede europæiske standarder i stigende grad implementeres direkte i dansk lovgivning, er dette væsentligt at have for øje, så den årlige opdatering af L-AUS-bestemmelserne ikke over nat harmoniseres væk.

L-AUS-underviser Per Kragh fra TechCare siger:

– Det er min erfaring fra mange hundrede L-AUS-kurser, at el-folk måske – når de graver dybt nok i erindringen – nogenlunde ved, hvad de må og ikke må under spænding. Men står man i en travl hverdag med en opgave, der skal løses hurtig, så går det nemt galt. Derfor skal L-AUS-reglerne ligge øverst i den mentale værktøjskasse.

Tarzan og John Wayne skal ikke med på arbejde

En årlig L-AUS-introduktion kan og skal meget mere end at repetere reglerne, mener Per:

– Kurset skal også være med til at sende et signal om, at L-AUS/AUS-reglerne ER elektrikerens bedste ven. Undervisningen skal udfordrer det der ”Tarzan- og John Wayne-syndrom”, som efter min vurdering udgør mindst lige så stor risiko som manglende viden i feltet mænd, arbejdsulykker og sikkerhed. Det er jo super maskulint at sørge for, at man selv og ens makker kommer sikkert hjem til familien efter hver arbejdsdag!

LINK TIL TECHCARES L-AUS-kampagnen

[1] Sikkerhedsstyrelsen: http://www.sik.dk/Global/Publikationer/Statistikker/Statistik-over-elulykker

[2] Sikkerhedsstyrelsen: Eksempler på hændelser med strøm på www.sik.dk.