SPØRGSMÅL OG SVAR

SPØRGSMÅL:

Når man tanker benzin/diesel på sin bil på en tankstation skal man ikke have et ATEX-kursus. Når man som ansat på en virksomhed skal tanke et af arbejdspladsens køretøjer på en intern tank, skal man have ATEX-kursus. Hvorfor denne forskel ?

Venlig hilsen PD

PERS SVAR:

Hej PD

Kan godt forstå din undren. Men årsagen er, at Brugerdirektvet – 1999/92/EF – kræver, at man har “nødvendig viden”, når man arbejder i eksplosionsfarlige områder. Det er væsentligt i denne sammenhæng at bemærke ordet ”arbejder”. Når man arbejder et sted, er man ansat. Og Brugerdirektivet giver (kun) en særlig beskyttelse af ansatte på deres arbejdsplads.

Og så til dit spørgsmål om ATEX-kursus til chaufføren, når han eller hun (blot) skal tanke brændstof på en intern stander. I Brugerdirektivet står der som sagt (blot), at man skal have “nødvendig viden”, når man arbejde i eksplosionsfarlige områder. Det betyder ikke, at man skal have et dagskursus for at tanke sin firmabil på firmaets eget tankanlæg. En instruktion i korrekt brug af anlægget, egen sikker adfærd i forbindelse med tankningen og viden om placering af nødstop og brandslukker burde være nok.

Man kan med rette hævde, at en eventuel eksplosion ikke skeler til, om de mennesker, der tanker på almindelige tankstationen, er på arbejde eller blot opholder sig på tanken i nogle minutter for at få brændstof på deres bil.

Heldigvis er den almindelige forbruger da heller ikke sin egen lykkes smed på tanken, for i ”Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 2010” finders regler for korrekt skiltning af tankstationer, nødafbrydere og deres placering, afstandskrav fra stander til andet brandbart materiale mm. Derudover er selve benzin/diesel-standeren underlagt Maskindirektivet. Og så har fabrikanten af standeren tilligemed ansvar for, at standerens design tager højde for, at kunden er lægmand.

Hvis du er interessert i at læse mere om problematikker på tankstatoiner, har vi skrevet en artikel om brug af mobiltelefoner i tankningsområder.

Artiklen kan du læse her:
Mobilen i bilen når du tanker

Med venlig hilsen

Per