Spørgsmål:

Jeg har en forespørgsel, der går på TechCares grundlæggende ATEX-kursus. Hvad er ‘gyldigheden’ på det?

På forhånd tak.

CL

Pers svar:

Hej SG.

Tak for din mail.

Med L-AUS & AUS-kurserne er det så nemt. Det fremgår nemlig af bekendtgørelserne, at de skal fornyes en gang om året. Med ATEX-kurserne er det lidt mere svævene. Arbejdstilsynet skriver i deres vejledning om arbejde i eksplosionsfarlig atmosfære (C.0.9):

”Oplæring og instruktion skal tilpasses udviklingen, herunder nye faremomenter, og instruktionen skal om nødvendigt gentages regelmæssigt, fx en gang om året.”

Da det stammer fra en vejledning, er det ikke et lovkrav, men en anbefaling.

Fra standarden for elektriske installationer DS/EN60079-14:2014 er det – desværre kan man mene – mindre præcist:

”4.5 Personales kvalifikationer

Installationens konstruktion, valget af udstyr og opbygningen, der er dækket af denne standard, må kun udføres af personer, hvis uddannelse har omfattet instruktion om de forskellige beskyttelsesmåder og installationsmetoder, relevante regler og bestemmelser og om de almindelige principper for områdeklassifikation. Personens kompetence skal være relevant for den type arbejde, der skal udføres (se anneks A).

Personale skal regelmæssigt gennemføre passende efteruddannelse eller oplæring.”

I den sidste ende er det jer – og indirekte jeres kunder og deres krav – der beslutter, hvor ofte en medarbejder skal have sine ATEX-kvalifikationer opdateret, så sikker praksis ligger på rygraden. I TechCare har vi en del kunder – bl.a. Shell, Aarhus Karlshamn,DONG og andre – der opdatere deres medarbejdere med virksomhedstilrettede ATEX-kurser en gang om året. Det gør de ofte i en kombination med L-AUS og ATEX-opdatering, hvilket fungerer rigtigt fint.

En længere udredning, men jeg håber, at det bragte dig lidt videre.

Venlig hilsen

Per Kragh – ATEX-konsulent.

Tilbage til listen…