SPØRGSMÅL:

Hvordan er det med reglerne for afstanden mellem egensikre- og ikke-egensikre kabler?

Jeg har en konkret opgave, hvor jeg har tre kabler i forbindelse med en motor: et egensikkert og skærmet signal fra en temperatur måler, et ikke egensikkert men skærmet signal fra termistoren og forsyningen. Men jeg har kun to stålrør. Må jeg føre de to signalkabler i det ene rør og motorkablet i det andet?

KAI

________________________________

PERS SVAR:

Hej KAI

Det korte svar er ja, det må du godt.

Vi skal have fat i DS/EN60079-14:2014: 16.2.2.5 Installation af kabler og ledningsføringer:

 16.2.2.5.1 Generelt

Installationer med egensikre strømkredse skal opbygges på en sådan måde, at deres egensikkerhed ikke påvirkes ugunstigt af ydre elektriske eller magnetiske felter fx fra nærliggende luftledninger eller enlederkabler, der fører store strømme. Dette kan fx opnås ved anvendelse af skærme og/eller snoede ledere eller ved at opretholde tilstrækkelig afstand fra kilden til det elektriske eller magnetiske felt.

Ud over kravene til kabler i 9.3.7 skal kabler både i farlige og ikke-farlige områder installeres, så det sikres, at egensikre strømkredses kabler ikke uforsætligt kan forbindes til strømkredses kabler, som ikke er egensikre. Dette kan opnås ved 

a) at holde kablerne i de forskellige strømkredse adskilt

b) at anbringe kablerne sådan, at de er beskyttet mod risiko for mekanisk beskadigelse (se også 9.3.7), eller

c) at anvende kabler, som er armerede, forsynet med metalkappe eller skærmede for særlige typer af strømkredse (fx føres alle strømkredse, som ikke er egensikre, i armeret kabel, eller alle egensikre strømkredse er armerede).

Belægget for mit svar findes i punkt c). Afstandskravet er ikke gældende, når der anvendes ”kabler, som er armerede, forsynet med metalkappe eller skærmede”.

Mvh Per Kragh

 

Tilbage til listen…