SPØRGSMÅL OG SVAR

SPØRGSMÅL:

Jeg har et spørgsmål, som jeg ikke har kunnet finde svar på andre steder.

Er der – eller har der været – krav om periodisk test af motorværn (som beskytter motorer i ATEX-zoner) med virkelig strøm for at sikre, at udløsetiden er korrekt?

Producenterne af motorværn angiver ikke umidelbart test som et krav, hverken på EX-certifikatet eller i vedligeholdelsesguidelinen.

Venlig hilsen

KD

PERS SVAR:

Hej KD

Det nærmeste, jeg kan komme, stammer fra DS/EN6007-17:2104.

Der hedder det:

4.12.11 Overbelastningsbeskyttelse

Se IEC 60079-14 om roterende elektriske maskiner. Det er nødvendigt at kontrollere, at beskyttelsesudstyret er indstillet ved den værdi, der er korrekt til anvendelsen og ikke mere end maskinens mærkestrøm.

§5.2 handler om motorværn til Ex e motorer. Det er især noten, der interessant.

5.2 Beskyttelsestype “e” – Forhøjet sikkerhed (se tabel 1 og IEC 60079-7)

Viklingerne i Ex “e”-motorer er beskyttet med passende anordninger for at sikre, at grænsetemperaturen ikke kan blive overskredet under drift (herunder ved blokeret motor).

Det er derfor nødvendigt at kontrollere, at beskyttelsesudstyret er valgt således, at udløsetiden fra kold tilstand, taget fra beskyttelsesudstyrets udløsekarakteristik, for den beskyttede motors strømforhold IA/IN ikke er længere end tiden tE angivet på motorens mærkeplade med en maksimal tolerance på +20 %.

I tilfælde med en repareret motor kan tiden tE reduceres, og beskyttelsesudstyrets indstilling bør kontrolleres (se IEC 60079-19).

Udløsetiden under drift bør kontrolleres sammenholdt med resultaterne fra den indledende inspektion.

NOTE – Det kan være nødvendigt eller unødvendigt at måle udløsetiderne ved den periodiske inspektion.

Ud fra det mener jeg ikke, at man kan kræve, at der er krav om periodisk test med virkelig strøm, men man skal dog sikre sig, at motorværnene er indstillet korrekt. Det er ifølge min erfaring et langt større problem, at ”nogen” lige har justeret lidt på udløsestrømmen for at kunne gøre en produktion færdig. Desværre glemmer ”nogen” bare alt for ofte, at undersøge hvorfor motorværnet udkobler.

Derfor: Har du en mistanke om, at relæet ikke virker korrekt, så udskift det!

Venlig hilsen

Per Kragh – ATEX-konsulent.