SPØRGSMÅL OG SVAR

SPØRGSMÅL:

Jeg bladrer rundt i diverse standarder for at finde et svar angående motorinstallation offshore – lidt forgæves synes jeg. Normalt siger man, at hvis motoren er Ex e, skal beskyttelsen i tavlen være ATEX-certificeret. Mit spørgsmål går så på, om det samme gælder for en motor, der er Ex de, eller om denne løsning befrier det ATEX-certificeret tavleudstyr. Kan du give mig en ledetråd?

Mvh JO

PERS SVAR:

Hej JO

Det står der faktisk ikke noget direkte om nogen steder. Men en ledetråd er der. Den er afledt af følgen fra 94/9/EF (ATEX-produktdirektiv) og DS/EN60079-14:2011:

I kapitel 1 artikel 1 i 94/9/EF hedder det:

”2. Direktivets anvendelsesområde omfatter ligeledes sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosiv atmosfære, men som er nødvendige, eller som bidrager til, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici.”

I DS/EN60079-14: 2011 står der endvidere:

“7.2 Roterende elektriske maskiner

Roterende elektriske maskiner skal desuden være beskyttet mod overbelastning, medmindre de vedvarende kan modstå startstrømmen ved mærkespænding og -frekvens eller, når det drejer sig om generatorer, kortslutningsstrømmen uden utilladelig opvarmning. Beskyttelsen mod overbelastning skal være

a) en strømafhængig, træg beskyttelsesindretning, som overvåger alle tre faser, er indstillet til en værdi, der ikke er større end maskinens mærkestrøm, træder i funktion på højst 2 h ved 1,20 gange den indstillede strøm, og som ikke træder i funktion inden for 2 h ved 1,05 gange den indstillede strøm, eller

b) en indretning til direkte temperaturstyring ved indbyggede temperaturfølere, eller

c) en anden tilsvarende indretning.” 

Summen af produktdirektivet og DS/EN60079 betyder, at der skal være sikring mod overbelastning (varme). Og fordi varme kan være farlig, så er din motor omfattet af 94/9/EF.

Så med mindre din motor kan stå blokeret uden at blive for varm, skal motorværnet være ATEX-mærket.

Jeg håber, at du synes, at du fik et brugbart svar. Ellers siger du bare til.

Venlig hilsen Per