SPØRGSMÅL:

På min arbejdsplads har vi diskuteret lidt om egensikre kabler skal være blå i hele deres længde, eller om det er nok at mærke dem i begge ender og eventuelt på hver side af en gennemføring?

Med venlig hilsen EJ

 ________________________________

PERS SVAR:

Kære EJ

Udgangspunktet er, at egensikre kable skal være mærkede i hele længden. Bruger du farvede kabler, skal de være lyseblå. Der er dog en undtagelse, hvis du bruger skærmede kabler. Her er teksten i DS/EN60079-14:2014:

16.2.2.6 Mærkning af kabler
Kabler, der indeholder egensikre strømkredse, skal være mærket (undtagen som angivet nedenfor) for at identificere dem som værende en del af en egensikker strømkreds. Hvis kapper eller dæklag er mærket med en farve, skal den farve, der anvendes til kabler, som indeholder egensikre strømkredse, være lyseblå. Hvor egensikre strømkredse er identificeret ved brug af lyseblåt kabeldække, må der ikke anvendes lyseblåt kabeldække til andre formål på en måde eller på et sted, der kunne føre til forveksling eller forringe effektiviteten af identifikationen af egensikre strømkredse.
Hvis alle kabler i egensikre strømkredse eller alle kabler i ikke-egensikre strømkredse er armerede, forsynet med metalkappe eller skærmede, kræves der ikke mærkning af kabler i egensikre strømkredse.

Summa summarum: hvis kablerne ikke er omfattet af undtagelsen herover, så skal de være lyseblå hele vejen.

Mvh Per Kragh  

 

Tilbage til listen…