SPØRGSMÅL:

Jeg har et spørgsmål, der går på den lidt ukonkrete vending ”væsentlig ændring” i forhold til ATEX-reglerne.

Jeg er konsulent i en rådgivende virksomhed. I den forbindelse bistår jeg en virksomhed med kemisk produktion, der ønsker at flytte en procesenhed.

Enheden, der oprindeligt er bygget til placering i zone 1, er installeret i 2001 – 2001 i et uklassificeret arbejdsområde. Man ønsker at flytte enheden udendørs til et område, der er klassificeret som zone 2. Her skal enheden varetage samme funktionalitet som hidtil og selvfølgelig meget gerne med samme udstyr.

Samtlige installationer for instrumentering er udført som egensikre (ia) af typen Profibus PA.) Alle instrumenter og tilhørende barrierer er mærket Ex og/eller EEx – ia samt udstyret med et PTB-nr. Dog er kun et par produkter mærket med en ATEX-certificering.

Nu kommer så spørgsmålet: Er denne flytning at betragte som en ”væsentlig ændring”? Skal virksomheden i givet fald udskifte procesenheden, så al udstyr er ATEX-certificeret?

Såfremt enheden må genanvendes, som den står nu, vil man (naturligvis) skulle udføre nye installationer efter gældende regler (60079-14). Og i den forbindelse vil der (også naturligvis) blive udført den krævede risikovurdering.

På forhånd tak, APP

PERS SVAR:

Kære APP

Tak for dit spørgsmål.

Min vurdering er naturligvis begrænset af, at jeg ikke har set enheden, men kun har læst din beskrivelse af den. Når det så er sagt, så mener jeg ikke, at virksomheden med flytningen af enheden kommer i konflikt med produktdirektivets ’væsentlige ændringer’. Altså kan enheden umiddelbart flyttes fra dens nuværende placering til en placering udendørs i et zone-2-område.

Produktdirektivet blev fuldt implementeret i dansk lovgivning i 2003 – alt udstyr installeret før denne implementering har således ’blot’ skullet overholde den lovgivning, der var gældende på installationstidspunktet. Så enhedens mangle på ATEX-certificeret udstyr er ikke i strid med lovgivningen.

Min vurdering af at flytningen kan gennemføres umiddelbart beror på at procesenheden:

 • er i god stand
 • er repareret og serviceret efter fabrikanternes anvisninger. Altså så fx defekte dele er udskiftet 1-1 eller udskiftet med tilsvarende ATEX-certificeret udstyr.
 • ’s funktion er den samme efter flytningen
 • er produceret til at kunne bruges i zone 1 men flyttes til zone 2. Der er væsentlig mindre risiko for eksplosion i zone 2.
  Zone 1
  Område, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller tåge med luft.
  Zone 2
  Område, hvor det ikke forventes, at der ved normal drift forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller tåge med luft, eller hvis dette sker, da kun i korte perioder.
 • ’s installation udendørs gennemføres efter den gældende standard, der helt korrekt er DS/EN 60079-14:2014.
 • i forbindelse med opdateringen af virksomhedens ATEX-APV og før ibrugtagelse bliver genstand for en korrekt risikovurdering.

Jeg har for god ordens skyld spurgt Arbejdstilsynet, der jo her i Danmark er tilsynsførende på både Bruger- & Produktdirektivet.

Arbejdstilsynets svar er helt i tråd med mit:

”Komponenter og udstyr som oprindeligt er installeret før 2003, er undtaget fra ATEX 94/9 indretningsdirektivet og kan flyttes til en anden location under følgende forudsætninger

 • at komponenter der er placeret i EX-zone var installeret korrekt fra starten og vedligeholdt og i god stand.
 • at der udarbejdes en ATEX-APV efter 1999/92 anvendelsesdirektivet med tilhørende risikovurdering og zoneklassifikationsplan.”