SPØRGSMÅL:

Flere og flere bruger smarture. Er det ok at bruge dem i ATEX-områder?

 PERS SVAR:

Kære VV

 Tak for dit relevante spørgsmål, som jeg oftere og oftere møder på mine kurser.

Min subjektive påstand er, at brugen af smarture IKKE udgør nogen forøget risiko i ATEX-områder. Den påstand bygger jeg på en trinfølge af belæg. I første omgang DS/EN60079-14:

5.10.3 Personligt udstyr – Gas

Enheder af personligt udstyr, som er batteri- eller solcelledrevet, bæres undertiden af personer og tages uforsætligt med ind i et farligt område.

Et almindeligt elektronisk armbåndsur er et eksempel på en elektronisk lavspændingsindretning, som er uafhængigt vurderet og fundet at være acceptabel til brug i et farligt område under både tidligere og nuværende EPL-krav.

Alt andet personligt batteri- eller solcelledrevet udstyr (herunder elektroniske armbåndsure, der indeholder en regnemaskine) skal:

  1. a) være i overensstemmelse med en anerkendt beskyttelsesmåde, der passer til EPL-, gasgruppe- og temperaturklassekravene, eller
  2. b) udsættes for risikobedømmelse, eller
  3. c) tages med ind i det farlige område under en sikker arbejdsprocedure.

NOTE:  Der er en forøget risiko i forbindelse med lithiumbatterier, som kan bruges til at forsyne personligt elektroniskudstyr, og deres brug bør bedømmes som beskrevet i denne paragraf.

DS/EN60079-14 DS/EN60079-14 vurderer således brug af ”normale” ure som ”acceptable”. I et smartur som f.eks. Apple Watch er kapaciteten noget højere end i et almindeligt ur. Men udgør det en risiko i ATEX-områder?

Næppe – begrundelsen følger her:

  1. I DS/EN60079-11 annex A tabel A.1 vil man finde, at der skal en strømstyrke, der er markant større end det, man finder fx i et Apple Watch til at give antændelse. Desuden er batterispændingen i et Apple Watch under 10V.
  1. Et smartur er vandtæt. Det er beregnet til at blive brugt i al slags vejr. Gas kan ikke nemt trænge ind i uret, der dog ikke er gastæt, men som minimum IP 67.
  1. Af indlysende grunde opholder ingen uden beskyttelsesudstyr sig i lang tid i en antændelig gasatmosfære.
  1. Hvis der opstår en kortslutning i urets batteri, så det bliver så varmt, at det reelt kan være en tændkilde, er den almindelige ATEX-instruks, at området under alle omstændigheder skal forlades omgående.
  1. Er der en gasalarm, er det ligeledes en del af den almindelige ATEX-instruks, at arbejdet stoppes og området skal forlades omgående.

Så igen – ud fra disse betragtninger ville jeg ikke være bange for at bruge diverse smarture i ATEX-områder. Når det så er sagt, så skal man ikke tage hverken almindelige ure eller smarture på, hvis den arbejdsfunktion, man skal udføre, kan danne en eksplosiv atmosfære – fx skifte en ventil, der indeholder en rest gas.

Ikke Ex-certificerede fotoapparater, mobiltelefoner, radioer mm har både en højere spænding og en højere kapacitet. Dertil kommer, at de normalt ikke er tætte på samme måde, som et almindeligt ur eller et smartur er. Desuden er de heller ikke båret på kroppen. Disse enheder bør derfor kun bruges i ATEX-områder ”på en sikker måde” – f.eks. med en personlig gasdetektor.

Håber min subjektive analyse giver mening.

Bedste hilsner

Per

Tilbage til listen…