SPØRGSMÅL:

Jeg har noget udstyr, der skal stå i uklassificeret område, hvor der er monteret egensikkert udstyr (ia).

Må det monteres uden blå kabel og uden barriere – altså som alm. ikke ATEX-certificeret udstyr?

Med venlig hilsen

BG

PERS SVAR:

Kære BG

Den egensikre beskyttelsesmetode er en to-delt beskyttelse med en barriere, der begrænser strøm, spænding og effekt. Feltudstyret skal dimensioneres efter disse data, det er meget vigtigt, at de ikke overskrides, ellers kan feltudstyret tage skade.

Hvis egensikker feltudstyr monteres uden barriere, kan data for strøm, spænding og effekt ikke sikres. Derfor må transmitteren ikke bruges i en egensikker loop. Visse vitale komponenter kan tage skade, hvis de får en overspænding. Da nogle af disse komponenter er parallelforbundne, kan transmitteren virke ok, men sikkerheden er kompromitteret.

Så derfor, bruger du egensikre transmittere uden barriere SKAL den egensikre mærkning fjernes. Dette så man ikke på et senere tidspunkt bruger transmitteren i en egensikker kreds.

Venlig hilsen

Per Kragh – ATEX-konsulent.