SPØRGSMÅL:

Der opstod en diskussion her i familien om, hvorfor man ikke må tale i mobil og tanke samtidig. Jeg fandt så det, du har skrevet på TechCares hjemmeside. Men google er jo dejligt, så straks derefter fandt jeg en anden side med modsatte oplysninger.

http://www.dagens.dk/teknologi/derfor-m%C3%A5-du-ikke-bruge-din-mobil-mens-du-tanker-benzin

Så kig evt. Det vil da være interessant at finde ud af, hvem der har ret 😉

Rigtig god aften

AS

PERS SVAR:

Hej AS

Tak for dit spørgsmål. Hvor er det dejligt, at du forfølger den underen, der er opstået i familien. Det er med til at holde os fagfolk til bidet.

Emnet dukker af og til op i medierne. Nu har jeg nærlæst linket du har mailet til dig. Og indholdet i artiklen på dagen.dk ændrer ikke på, at jeg mener, der stadig er fuldt fagligt belæg for det, der står i TechCares artikel her på hjemmesiden om brug af mobiltelefon på tankstationer.

I dagen.dks artikel er kommunikationschef Per Brinch fra Statoil Fuel & Retail (Statoil) citeret for at sige:

”Mange tror sikkert, at det er på grund af eksplosionsfare, men forsøg har vist, at mobiltelefoner ikke har tilstrækkelig spænding til at udløse en gnist, der kan antænde benzindampe.”

Jeg kontaktede Statoil for at få uddybet deres påstand om, at mobiltelefoner ikke kan udgøre en eksplosionsfare på en tank. Ifølge Statoils sikkerhedschef Søren Bjelka findes belægget i en ældre rapport, der er udgivet af Energi- og olieforum. Det er en brancheorganisation for virksomheder, der udvikler og markedsfører energiprodukter til forbrugere og erhvervsliv i Danmark.

Teknik- og miljøchef Michael Müncke Jensen fra Energi- og olieforum bekræfter overfor mig, at rapporten eksisterer, og at den dokumenterer, at der ikke er spænding nok i et batteri på en mobiltelefon til, at batteriet kan udløse en gnist, der kan antænde potentielt eksplosionsfarlig benzin eller benzindampe.

Batteriopbygning for dummyes

Nu er det betimeligt med en fysiktime-light: Et batteri består MEGET forenklet af en spænding og en kapacitet. Spændingen kan få energien til at flytte sig fra batteriet til fx mobiltelefonen. Kapaciteten er den energi, der kan oplagres i batteriet.

Kigger vi isoleret på spændingen i mobiltelefoners batteri, så er jeg enig i Energi- og olieforums konklusion på, at den er så lav, at den ikke kan udløse en gnist. Mén – og der er et mén her – tændkilde til en eksplosion kan også skyldes kapaciteten – altså den energi, der er i batteriet. Den kan i sjældne tilfælde kortslutte mobilen, så den bryder i brand! Det er der en del eksempler på. Og kravet til mobilers batterikapacitet går kun en vej – det er op! Så helt for egen regning er det min tese, at risikoen for kortslutning og mobilbrand går samme vej.

ATEX, mobiler og eksplosionsfare

I artiklen på TechCares hjemmeside bringer jeg ATEX i spil, da det er det perspektiv, TechCare qua vores kerneydelse har på problematikken.

I forhold til ATEX anfører Michael Mücke Jensen fra Energi- og olieforum helt korrekt, at biler og kunder på tankstationer ikke er omfattet af ATEX-reglerne. Altså er der fx ikke krav om, at der skal bruges ATEX-certificeret udstyr, når en kunde tanker benzin på sin bil på en tankstation. Ej heller er det et krav, at kunden skal være uddannet i ATEX-reglerne for at tanke.

Standerne er såvel indvendigt som i en afstand af 20 cm rundt om standerne defineret som et ATEX-område. Derfor er der andre regler, der gælder, når servicefolk fx skal servicere benzinstanderne på samme tank. Det er Michael Müncke Jensen enig med mig i. Så bliver såvel standerne, som det udstyr, som servicefolkene arbejder med og servicefolkene omfattet af ATEX-reglerne. Her er der ingen forskel på, om servicefolkene udfører et stykke arbejde på en tankstation i Skanderborg eller fx på Statoils raffinaderi i Kalundborg. Her er reglerne klare: I arbejdsområder, hvor der er eksplosionsfare fx på grund af eksplosive væsker eller dampe, så må der kun bruges ATEX-materiel – herunder også ATEX-mærket mobiltelefon. Dette fremgår eksplicit i guidelines til ATEX-produktdirektiv.

Skal jeg provokere lidt, så er det min vurdering, at der i praksis er mindre risiko forbundet med at bruge en mobiltelefon på raffinaderiet, end imens man tanker. På raffinaderiet er de eksplosionsfarlige væsker og dampe indkapslet i rør. Når jeg som kunde på en tankstation fylder benzin på min bil, så kan jeg både lugte og se det eksplosive materiale.

Summa summarum – der findes meget større potentielle tændkilder i eksplosionsfarlige områder som en tank end en mobiltelefon – statisk elektricitet fx Sandsynligheden for at det er min mobiltelefon, der bryder i brand – og at den gør det, imens jeg står og tanker benzin på min bil – er meget lille. Men jeg kan ikke få øje på noget argument for at løbe denne absolut minimale risiko. Jeg kan heller ikke se noget argument for, at forbrugerne skal forholdes dette faktum.

Sker det, der (næsten) ikke kan ske; at en bilists mobil kortslutter og bryder i brand i hendes hånd, imens hun tanker, så kan konsekvensen være katastrofal. På arbejdspladser med eksplosionsfare er det en selvfølge, at vi lukker hver eneste minimale risiko for eksplosion. For mig er der ingen forskel på sikkerhed på arbejdspladsen og sikkerhed i min fritid.

Håber mit svar gav mening.

Mange hilsner

Per Kragh