Offshore-tema: Emergency Shut Down-systemer på platformene i Nordsøen (ESD) skal først og fremmest forhindre en unormal situation i at udvikle sig til en katastrofe.


BEMÆRK: Denne artikel er tidligere publiceret i TechCares magasin ATEX Fokus. Bladet er erstattet af denne hjemmeside.

————————

De fleste installationer i den danske del af Nordsøen ligger mindst en times flyvning fra land. Hvis der sker en ulykke, eller hvis der udbryder brand, så ringer man ikke lige efter en ambulance eller brandvæsenet, alt imens man i god ro og orden sørger for at få sig selv og andre fragtet i sikkerhed. Alle er i første omgang nødt til at blive på platformen og selv håndtere krisesituationen på installationen. Derfor har sikkerhed for mennesker, materiel og miljø førsteprioritet hos alle i offshorebranchen – fra installationen planlægges, og til den efter mange år i drift afvikles.

I planlægningsfasen er orienteringen og indretningen af platformene bl.a. afgjort af den herskende vindretning. Dette for at mindske sandsynligheden for at en eventuel røgudvikling eller gasudslip skal bevæge sig mod beboelsen eller redningsbådene. Og riserne (oliesugerørene der går fra havbunden op igennem vandet til produktionsplatformen) er beskyttet maksimalt for at begrænse sandsynligheden for skader ved påsejling.

Procesområdet er designet, så effekterne af en brand eller eksplosion minimeres så meget som muligt. Fx ved at emergency shut down-ventiler placeres så tæt på riserne som muligt, så de kan lukke af for hydrocarbonater så tæt på kilden som muligt. Sådanne betragtninger foretages for alle områder og for alt udstyr. Hele platformen overvåges overordnet af et meget komplekst sikkerhedssystem, der i det følgende skitseres.

ESD (Emergency Shut Down)

Når alting på en installation fungerer, som det skal, styres processen af et kontrolsystem, der overvåges 24 timer i døgnet – fuldstændig som vi kender det for sammenlignelige processer i land. Forekommer der en uønsket situation, lukkes anlægget kontrolleret ned. Nedlukningen styres af et ESD-system, der fungerer uafhængigt af andre systemer på installationen.

Formålet med ESD-systemet er altså først og fremmest at forhindre en unormal situation i at udvikle sig til en katastrofe. Dernæst at begrænse udbredelsen og varigheden af en unormal situation. Det kan være et detekteret gasudslip, brand, brud på rørsystemer mm.

ESD-systemet interfacer med de andre sikkerhedssystemer bl.a. brand- og gasdetekteringssystemet, PA/GA system (højtaleranlæg og alarmanlæg), BD-system (fjernelse af procestryk til flare) osv.

ESD-systemet har forskellige nedlukningsniveauer, alt efter hvilken unormal situation der er detekteret. En lokalt detekteret fejl behøver måske kun at have en lokal effekt. Hvorimod et bekræftet gasudslip eller en mindre brand i et område kan udløse både alarmer, nedblæsning af processen, start af brandpumper, udløsning af deluge (sprinkleranlæg), stop af hovedgeneratorer, opstart af nødgeneratorer, mobilisering af brandhold etc. Skulle det værst tænkelige ske; at en evakuering er nødvendig, initieres ordren også via ESD-systemet.

ATEX og sikkerhedssystemer

ATEX-certificeret materiel er en meget stor del af sikkerheden på en platform. Stort set alle udendørsinstallationer er udført med ATEX-certificeret udstyr, men også en god del af installationerne i beboelse og opholdsområder er ATEX-certificeret. Fx er alle PA/GA systemer, nødtryk osv., altid udført med ATEX-certificeret materiel.

Kommer man i en situation, hvor platformen skal evakueres, er der potentielt eksplosionsfare overalt på platformen. Derfor skal sikkerhedssystemerne virke overalt.

————————————-

FAKTA OM …

… om relevante standarder vedr. offshore Ex-installationer:

  • IEC 61892-7 Mobile and fixed offshore units – Electrical installations – Part 7: Hazardous areas
  • IEC 60079-14 Explosive atmospheres – Part 14: Electrical installations design, selection and erection
  • IEC 60079-10 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres – Part 10: Classification of Hazardous Areas
  • API RP 505 CLASSIFICATION OF LOCATIONS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS AT PETROLEUM FACILITIES CLASSIFIED AS CLASS I, ZONE 0, ZONE 1, AND ZONE 2
  • EI 15 Model code of safe practice Part 15: The Area classification code for installations handling flammable fluids
  • NFPA 497: Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas

Litteraturhenvisning: Hos Norsok Standard findes S-001, Technical Safety, som i mindste detalje beskriver disse funktioner.