ATEX-konsulent Mike Thomsen starter til november med at undervise for TechCare. Hans første kursus: ”ATEX-APV’en & klassifikation” er et intenst dagskursus til dig, der vil i dybden med ATEX-APV’en. Kurset foregår på Trinity Konferencecenter i Fredericia d. 8. november 2018. Mike bliver på kurset suppleret af TechCares ATEX-konsulent Per Kragh. Du kan læse mere om kurset og tilmelding her.

Hvem er han så – Mike Thomsen?

I TechCare er vi – mildt sagt – imponerede over både Mikes viden om ATEX-APV’en og over hans formidlingsevner. Det er vi sikre på, at vores kursister også vil blive.

Mike er ansat som ATEX-konsulent hos vores gode samarbejdspartner TML Safety Engineering i Middelfart. Her bistår han en lang række meget forskellige nordiske virksomheder med rådgivning og undervisning i ATEX-APV-arbejdet. Derudover beskæftiger han sig med at udarbejde og forberede myndighedsbehandlingen af sikkerhedsdokumenter og rapporter iht. SEVESO-direktivet.

Baggrund

Mike blev uddannet maskinmester i 2015 med bl.a. sikkerheds- og risikoledelse som linjefag. Allerede før maskinmesterstudiet var han i gang med ATEX-arbejdet. Han udviklede nemlig TML Safety Engineerings ATEX-procedurer til rådgivningsbrug. Dette arbejde fortsatte han igennem størstedelen af maskinmesterstudiet.

Senest gennemførte Mike BP’s arbejdsmiljøuddannelse som ’Technical Issuing Authority Level 2’ i 2016. Uddannelsen er en overbygning til alle gængse arbejdsmiljøkrav inden for varmt arbejde, arbejde i højden og under jorden og mange andre områder, baseret på BP’s høje og velrenommerede sikkerhedsstandarder.

Netværk

Mike rådgiver som før nævnt virksomheder i hele Norden, hvilket selvsagt akkumulerer stor vidensdeling. Dette arbejde inkluderer også løbende samarbejde med relevante nøglepersoner hos myndigheder og Notified bodies.

Derudover deltager han på vegne af TML Safety Engineering i det danske netværk ’EX-forum’. I dette netværk fik han stor applaus i maj 2018 efter et foredrag om kortlægning af eksplosionsfarlige atmosfærer.