Er du skarp på det nye ATEX-produktdirektiv? | Om få måneder udgår ATEX-produktdirektiv – 94/9/EF. Ved du nok om afløseren 2014/34/EU?


Det 20 år gamle ATEX-produktdirektiv – 94/9/EF fortjener hæder efter en fortræffelig indsats for at sikre materiel (og dermed mennesker) i eksplosionsfarlige arbejdsområder. Direktivet afløses af 2014/34/EU, der på væsentlige punkter især skærper de europæiske aktørers praksis omkring CE-mærkede produkter.

Det nye ATEX-produktdirektiv, 2014/34/EU, træder i kraft den 20. april 2016. Det er jo lige om lidt, men EU’s medlemsstater har på det tidspunkt haft to år til at implementere direktivet i deres respektive nationale lovgivninger.
I Danmark er Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet i skrivende stund i fuld gang med at få de bekendtgørelser, der skal implementere direktivet i dansk lovgivning, færdige for henholdsvis elektrisk ATEX-udstyr og ikke-elektrisk udstyr.

Ændringer

I tre overskrifter handler de væsentligste ændringer om følgende:

1) Det bliver 100% producentens og/eller importørens ansvar, at de produkter, der udbydes i EU overholder kravene til CE-mærkning.

2) Kravene til de bemyndigede organer bliver også skærpet; bl.a. skal både datterselskaber og underleverandører leve op til samme krav som moderselskabet.

3) Der er også skærpede krav til leverandørernes praktiske mulighed for at spore – og dermed følge op på – leverede produkter.

Status quo

Kravene til sikkerheden (de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav) er der ikke ændret på i det nye ATEX-produktdirektiv. Det samme gælder kravene til fx mærkning.

Overgangen

Producenterne får ansvaret for overgangen fra det gamle til det nye produktdirektiv. For at lette denne proces har producenterne fx fået mulighed for at både at erklære overensstemmelse med reglerne i de bekendtgørelser, der er rettet mod det gamle direktiv og mod det nye produktdirektiv i deres dokumentation.

Det er også værd at bemærke, at alle produkter, der er markedsført før den 20. april 2016, ikke berøres. For slutbrugerne betyder det, at man fortsat må bruge produkter markedsført efter det gamle produktdirektiv (94/9/EF) – både som udskiftninger og som reservedele i såvel gamle som i nye installationer.

Lidt historie

Forløberen for det nye ATEX-produktdirektiv – og vi gentager lige dets mundrette navn: 2014/34/EU – er et såkaldt ledsagedokument med forslag til tilpasning af en del produktharmoniseringsdirektiver. Ledsagerdokumentet, der blev vedtaget i EU i 2008, hed lige ud ad landevejen: ”Pakke vedrørende tilpasning til de nye retlige rammer.”

Pakkens 10 forslag pegede alle frem mod, at en del produktdirektiver skulle tilpasses, så definitioner, udpegning af bemyndigede organer, CE-mærkning, ansvarlige mm. ville blive mere ensartet uanset om direktivets omdrejningspunkt var maskiner efter Maskindirektivet, trykbeholdere efter PED direktivet eller udstyr til brug i eksplosionsfarlige områder efter ATEX-produktdirektivet.

TechCare og det nye ATEX-produktdirektiv

Måske kan du vækkes om natten og redegøre for alt i det nye i ATEX-produktdirektiv. Hvis ikke, så vil ændringerne i detaljer blive gennemgået på TechCares opfølgningskursus i Fredericia den 12. april 2016.

Tjek ‘ATEX opfølgning’ her.

Og fra og med årsskiftet 2016 underviser vi efter det nye produktdirektiv såvel på vores virksomhedskurser som på vores eget grundkursus ”ATEX hele vejen rundt” den 13. og 14. april 2016.

Tjek ‘ATEX hele vejen rundt’ her.

—————–

KILDER:

Tjek ATEX-produktdirektiv 2014/34/EU her.

Tjek pakke vedrørende tilpasning til de nye retlige rammer her.