Illustreret af TechCares hustegner Jane Nygaard fra ‘Stregen’.

ATEX hele vejen rundt

‘ATEX hele vejen rundt – både i gas- og støvområder’ er et intensivt to-dages grundkursus til dig, der vil vide ALT om ATEX. På Trinity i Fredericia d. 16. & 17. maj 2018.
BESKRIVELSE

Kurset handler om ATEX direktiverne – såvel brugerdirektivet 1999/92/EF som det nye ATEX-produktdirektiv, 2014/34/EU.

ATEX-direktiverne beskytter mennesker og materiel, der skal fungere i områder, hvor der er fare for eksplosion. Det er der, når en tændkilde kommer i nærheden af gas, ophvirvlet støv eller en brændbar væske. Og det eksplosive materiale er rygendes ligeglad med, om gnisten, der udløser eksplosionen, kommer fra mekanisk udstyr, elektrisk udstyr eller fra statisk elektricitet!

TILMELD DIG HER!

UDBYTTE

Efter kurset har kursisterne kendskab til:

  • ATEX-brugerdirektiv 1999/92/EF og ATEX-produktdirektiv, 2014/34/EU
  • Zoneklassificering i områder med gas, støv og brændbare væsker – herunder mærkning af eksplosionsfarlige områder
  • Den udvidede ATEX-APV (eksplosionssikringsdokument)
  • Installationsreglerne i gas- og støvområder herunder generelle regler, valg af materiel, egensikre installationer, installation af kabler og produkter. Og vi gennemgår naturligvis de nye regler i såvel installationsstandard DS/EN60079-14 som de små ændringer i vedligeholdelsesstandard DS/EN60079-17.
  • Drift og vedligehold
  • Relevante standarder
  • Mærkning af materiel
  • Krav til uddannelse.

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til alle, der arbejder i eksplosionsfarlige områder eller har ansvar for/ rådgiver om ATEX-problematikker.

Kurset er også for medarbejdere i virksomheder, der enten producerer eller leverer ATEX-certificerede produkter.

Der er faggrupper, der næsten altid er repræsenterede på vores kurser så som elektrikere, elinstallatører, automatikmekanikere, smede, rådgivende ingeniører, maskinmestre, salgskonsulenter, arbejdsmiljøkonsulenter og mellemledere med ansvar for arbejdsmiljø og sikkerhed.

FORUDSÆTNINGER

Kurset er tilrettelagt, så såvel de helt uerfarne som de mere ATEX-vidende medarbejdere kan få udbytte af det.

KURSUSFILOSOFI

Regler, standarder og direktiver rimer på … gaaab! Men selv de mest støvede paragraffer overgiver sig, hvis de serveres med humor, energi og entusiasme.

Per har undervist på mere end 1000 ATEX-kurser siden 2006. Alle er blevet kvitteret med gode evalueringer. Givetvis fordi Per er ATEX-ekspert. Men evalueringerne dokumenterer også, at kursisterne sætter stor pris på, at han bruger ALLE kneb for at gøre stoffet tilgængeligt og operativt for den enkelte.

Det skotter ikke på filmklip og historier fra det virkelige liv. Der er også en masse praktisk øvelser og eksempler – helst fra kursisternes egne arbejdspladser.

“Kære Per, du er god til at formidle stoffet, så det ikke virker tørt. Og så er det godt med film og andre illustrationer.” Jan Bøgh Rasmussen, operatør og projektmedarbejder.
Jan Bøgh Rasmussen

Operatør og projektmedarbejder, AarhusKarlshamn

“Et rigtigt godt og relevant kursus der var præget af en underviser, der har høj faglig og praktisk indsigt.”
Henrik Mikkelsen

Produktionsoperatør, Hess

“Pers kurser giver et højt fagligt udbytte, fordi han er dygtig til at formidle budskabet. Han har i flere år kæmpet med vidensdeling om ATEX – med succes …”
Henry Kristensen

Driftleder Shell Raffinaderiet i Fredericia, Shell Raffinader