SPØRGSMÅL:

Jeg er faldet over følgende fra DS/EN60079-14: 2011:

“11 Yderligere bestemmelser for beskyttelsesmåde “e” – Forhøjet sikkerhed. Kapslinger med forhøjet sikkerhed, som kun har et Ex-komponentcertifikat for kapslingen (mærket med et “U”), må ikke installeres. De skal altid have et udstyrscertifikat for den komplette samling.”

Kan du forklare hvad det dækker over?

Venlig Hilsen SG.

PERS SVAR:

Hej SG.

Tak for dit spørgsmål. Dele af et udstyr certificeret efter ATEX-direktivet 94/9/EF, kan være certificeret som enkeltkomponenter. Det kan du læse i ATEX-produktdirektiv 94/9/EF.

Der står:

“Som ‘komponenter’ benævnes de dele, som er væsentlige, for at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert, men som ikke har nogen autonom funktion.”

Når man markedsfører materiel (altså udstyr der har en “autonom funktion”), så skal materiellet være testet og mærket jf. de standarder, der gælder for det pågældende.

Når en komponent har et ‘U’ til sidst i certifikatnummeret – fx DEMKO 12 ATEX 1234U – er komponenten testet og mærket, men det er materiellet, som komponenten evt. indgår i, ikke nødvendigvis endnu.

En komponent kan f.eks. være en tom samleboks eller en ledningsklemme. Hvor for sig har samleboksen eller klemmen ikke har nogen “autonom funktion”. Når man monterer klemmen i boksen, så er man pr definition fabrikant af materiel, og så har man som fabrikant ansvaret for, at få lave en overensstemmelses-vurdering efter ATEX-direktivets regler med henblik på korrekt mærkning.

94/9/EF ATEX-produktdirektiv definerer materiel sådan her:

“Ved materiel forstås maskiner, apparater, faste eller mobile anordninger, betjeningsanordninger og instrumenter, detektionssystemer og forebyggende systemer, som, alene eller kombineret, er bestemt til fremstilling, overførsel, oplagring, måling, regulering, transformering af energi og/eller bearbejdning af materiale, og som ved de potentielle tændkilder, de besidder, vil kunne fremkalde en eksplosion.”

Håber det gav mening.

Venlig hilsen Per