Al ATEX-certificeret udstyr skal mærkes jf. ATEX-produktdirektiv, og de standarder det konkrete produkt er konstrueret efter. Mærkningen skal være letlæselig, og må ikke umiddelbart kunne pilles af.


I artiklen herunder gennemgår vi de overordnede begreber i mærkningen.

Gruppe I: Materiel, der er bestemt til brug i miner under jorden samt i disses installationer over jorden, hvor der kan opstå fare som følge af grubegas og/eller brændbart støv.

Gruppe II: Materiel bestemt til anvendelse andre steder, hvor der kan opstå fare på grund af eksplosiv atmosfære.

Gruppe II underopdeles desuden i tre materielkategorier:

1 = udstyr med meget højt sikkerhedsniveau
2 = udstyr med højt sikkerhedsniveau
3 = udstyr med normalt sikkerhedsniveau

G = Må bruges i eksplosionsfarlige gasområder (G=Gas)
D = Må bruges i eksplosionsfarlige støvområder (D=Dust)

Sammenhæng mellem mærkning og zoner

1G – zone 0, 1 & 2
2G – zone 1 & 2
3G – zone 2

1D – zone 20, 21 & 22
2D – zone 21 & 22
3D – zone 22

Beskrivelse af zoner

Zone 0: Område, hvor der uafbrudt eller i lange perioder eller ofte forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller tåge med luft.

Zone 1: Område, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller tåge med luft.

Zone 2: Område, hvor det ikke kan forventes, at der ved normal drift forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller tåge med luft, eller hvis dette sker, da kun i korte perioder.

Zone 20: Område, hvor der uafbrudt eller i lange perioder eller ofte forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft.

Zone 21: Område, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft.

Zone 22: Område, hvor det ikke forventes, at der ved drift forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft, eller hvor forekomsten, hvis det sker, kun er af kort varighed.

Mærkningen fx af ATEX-certificeret lommelygte

Vi har beskrevet en ATEX-certificeret lommelygte i linket (pdf.) herunder: Link