Forfatter: Susanne Dencker

Den menneskelige faktor

I sikkerhedsarbejdet har mennesker både styrker og svagheder. Det handler om at sikre, at vi ikke gør os selv til det svageste led i kæden. Løsningen er barrierer og menneskekendskab. Det fastslår denne artikels forfattere Rasmus Dahlberg & Susanne Willers.

Læs mere

Sikkert ud, sikkert hjem

Offshore-tema: Helikopteren placerer de tre sæt landingshjul i et kraftigt sikkerhedsnet, der er spændt ud over det ottekantede helikopterdæk på toppen af beboelsen på platformen.

Læs mere

På job på en platform

Offshore-tema: Omkring 3000 mennesker har deres arbejdsplads på et af de cirka 20 felter i den danske del af Nordsøen. På Dan Feltet er der knapt 250 ansatte, men aldrig mere end 100 ad gangen, da de fleste arbejder i en arbejdsturnus med to ugers arbejde og tre uger fri.

Læs mere