Vi kan nu markedsføre os som TechCare®. Varemærkeregistreringen betyder, at vi har eneret til at bruge TechCare® i Kongeriget Danmark. Stolte og glade? Ja da!


3/4 år og en halv kubikmeter dokumentation har ansøgningsprocessen hos Patent- og Varemærkestyrelsen taget. Men d. 22. april blev det kundgjort i Dansk Varemærketidende, at varemærket TechCare er vores – og kun vores. Altså har vi hermed opnået eneret til at bruge TechCare® i Kongeriget Danmark.

På grund af en tre måneders indsigelsesfrist har vi valgt at vente med at hejse flaget til nu. Desto skønnere er det at kunne indrømme, at vi er rasendes stolte og glade for, at TechCare nu har et brand, der er så stærkt og så knyttet til vores virke, at det kan varemærkeregistreres.

TechCares varemærkeregistreringsnummer er VR 2015 00906.

På Patent- og Varemærkestyrelsens register kan du få flere informationer om vores varemærke. http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke.