Forretningsbetingelser? Dem har TechCare selvfølgelig også nogle af. Vi anbefaler dig at læse disse, før du tilmelder dig til et af vores kurser eller indgår et samarbejde med os på anden vis.

TechCares priser opgives altid uden moms.

Betalingsbetingelser

14 dage netto fra faktureringsdatoen. Ved længerevarende opgaver, delfakturerer vi en eller to gang i forløbet. Det aftaler vi mere konkret, når vi indgår en samarbejdsaftale.

Ved for sen indbetaling påløber der rente p.t. med 0,65 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen til betalingen sker + rykkergebyr.

Kursusbekræftelse
Alle tilmeldinger til TechCares egne kurser bekræftes på mail – normalt indenfor to døgn fra du har tilmeldt dig. Først når du har modtaget bekræftelsen, er du tilmeldt.

Afbud

Din tilmelding til et TechCare-kursus er bindende. Det til trods, kan enhver stå i en situation, hvor det er nødvendigt at melde afbud. For TechCare udløser et afbud en del besvær og omkostninger. Derfor har vi vedtaget nogle afbudsregler. De følger her:

  • Indtil to uger før kursusstart kan du melde afbud uden afbestillingsgebyr. Vi tilbagebetaler dit eventuelle kursusgebyr ved først kommende lejlighed.
  • Melder du afbud senere end to uger før kursusstart, skal du betale halvdelen af kursusgebyret. Hvis du kan finde en kollega, der vil overtage din plads, koster ‘ombytningen’ ikke noget. Det gør dit afbud heller ikke, hvis TechCare har en på ventelisten, der vil overtage din plads.
  • Ved afbud senere end en uge før kursets start, betales det fulde kursusgebyr. Hvis du kan finde en kollega, der vil overtage din plads, koster ‘ombytningen’ ikke noget. Det gør dit afbud heller ikke, hvis TechCare har en på ventelisten, der vil overtage din plads.

Forplejning

Gebyret til TechCares kurser dækker undervisning, undervisningsmaterialer og fortæring i undervisningstiden. Det vil normalt sige fra kl. 09.00 til kl. 16.30 på kursusdagene.

Kurser over to dage

Strækker kurset sig over flere dage, bestiller og betaler kursisten selv for overnatning. Det er altid muligt på kursusstedet. Tilligemed bestiller og betaler kursisten også selv for forplejning udenfor undervisningstiden.

Nyhedsbreve

TechCare udsender årligt fire nyhedsbreve. Heri informerer vi dels om aktuelle kurser og dels om relevante emner inden for vores arbejdsområde. Ønsker en tilmeldt modtager ikke længere nyhedsbrevet, kan det naturligvis afmeldes via selv samme nyhedsbrev.  

personoplysninger i Techcare

Den 25. maj 2018 trådte EUs persondataforordning GDPR i kraft. Har du været på kursus hos TechCare – uanset om det er et virksomhedskursus eller et kursus udbudt af TechCare – så opbevarer vi dit navn, navnet på din arbejdsplads, din mail og evt. mobilnummer i tre år. Det gør vi, fordi du i den periode altid kan kontakte os og få udstedt eller genudstedt et kursusbevis. Disse informationer bliver naturligvis ikke videregivet til tredjepart.

Er du på vores mailingliste til TechCares fire årlige nyhedsbreve, har vi dit navn og din mailadresse opbevaret i vores dataudbyder MAILCHIMPS database. Disse data bliver heller ikke givet videre til tredjepart. 

Hvis du IKKE ønsker, at vi opbevarer dine data i tre år efter et kursus, da kontakter du blot dataansvarlig Per Kragh på per@atex.dk. Hvis du IKKE længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, da framelder du dig blot nederst i nyhedsbrevet, næste gang du modtager det. Alternativt kan du sende en mail til dataansvarlig Per Kragh på per@atex.dk.

Vi registrerer og dokumenterer vores hjemmesides brug er cookies, så vi kan overholde GDPR’s krav vedrørende sporing og samtykke. Vi bruger fx cookies til statestik, blogs ol.