Noget af det første Per og Susanne kastede sig ud i, var at udgive et magasin. ATEX Fokus kandiderer måske til at være det magasin i Danmark, der er udgivet på det smalleste fagområde. Det til trods var bladet en stor succes i de cirka to år, det eksisterede. Vi lukkede udelukkende bladet, fordi vi ikke havde tiden til at fortsætte med at producere det.

Der var engang …

Per Kragh og Susanne Dencker startede TechCare i efteråret 2006. I det første år var virksomheden deres bibeskæftigelse ved siden af Pers job som salgskonsulent hos PR elektronics i Rønde og Susannes job som kommunikationskonsulent i AC Børnehjælp. 

I starten lød opgaverne langt overvejende på ATEX-kurser såvel i virksomhedsregi som udbudt af TechCare. Men snart begyndte TechCares faste kunder at efterspørge konsulentløsninger på ATEX-problematikker. Siden kom L-AUS- og AUS-kurserne til.