Noget af det første Per og Susanne kastede sig ud i, var at udgive et magasin. ATEX Fokus kandiderer måske til at være det magasin i Danmark, der er udgivet på det smalleste fagområde. Det til trods var bladet en stor succes i de cirka to år, det eksisterede. Vi lukkede udelukkende bladet, fordi vi ikke havde tiden til at fortsætte med at producere det.

Der var engang …

Per Kragh etablerede i efteråret 2006 TechCare som sin fritidsbeskæftigelse ved siden af sit arbejde som salgs- og ATEX-konsulent i PR electronics i Rønde. Det gik så godt, at han i sommeren 2007 satsede fuldtids på TechCare, der nu fik et ApS i enden.
I starten lød opgaverne langt overvejende på ATEX-kurser såvel i virksomhedsregi som udbudt af TechCare. Men snart begyndte TechCares faste kunder at efterspørge konsulentløsninger på ATEX-problematikker. Siden kom L-AUS- og AUS-kurserne til.

Lige siden virksomhedens start har Pers kone Susanne Dencker, der er journalist og Master i Professionel Kommunikation, taget sig af kommunikationsdelen.

Hun har udviklet og vedligehold af hjemmesiden, udvikliet virksomhedens visuel identitet, corporate communication, TechCare i de sociale medier, produktion af undervisningsmateriale samt redaktion af TechCares kvartalsmagasin ATEX Focus, der udkom i årene 2007 – 2008.

I september 2013 besluttede Per og Susanne at tilføje et regulært kommunikationsben til TechCares ydelser.