ATEX-konsulent Per Kragh

Per underviser på kurserne i TechCare. Det gælder såvel ATEX-kurserne som kurserne med fokus på fx L-AUS eller AUS.

Ud over undervisnings- og foredragsopgaver løser Per konsulentopgaver i virksomheder, der er omfattet af ATEX-direktiverne.

Han hjælper med overordnet vejledning i de regler, der gælder, når en arbejdsplads eller nogle arbejdsfunktioner er særligt udsatte for eksplosionsfare. Han giver også mere konkret rådgivning fx i forbindelse med vurdering og indkøb af ATEX-certificeret materiel, bistand til færdigt ATEX-APV, eller hjælp fx når en virksomhed skal producere kvalitetssikringssystem til driftsledelse af et højspændingsanlæg.

Hvis Per løber tør for tid eller viden, så trækker han andre relevant eksperter og/eller myndighedspersoner ind i processen.

Uddannelse

Per fik sin elinstallatøreksamen i 1987.

I 1993 krydsede Ex-reglerne første gang hans arbejdsspor. Som salgskonsulent hos PR electronics i Rønde fik han nemlig til opgave at uddanne sig i ATEX-reglerne, så han var klædt på til at supportere kunderne på et højt fagligt niveau.

I 2003 da ATEX-direktivet blev fuldt implementeret i dansk lovgivning, blev Per konsulent og kursusholder i ATEX for PR electronics’ kunder. Det var han frem til TechCares start i 2006.

Senest har Per gennemført uddannelsen ’TÜV Certified Functional Safety Engineer’. Det er en eksamineret uddannelse, der har fokus på design, bygning, drift og/eller vedligehold af procesanlæg baseret på de internationale standarder IEC 61508 and IEC 61511.

Netværk

Per har netværket i branchen, i mange år før der gik inflation i den øvelse. At være i uformel (og daglig) kontakt med kunder, kollegaer, kon-kollegaer, myndigheder og andre partnere er en selvfølgelig del af hans ekstroverte personlighed. Helst ansigt til ansigt. Men også gerne via telefon, mail og i de sociale medier.

Siden 2004 har Per været med i et udvalg under Dansk Standard, der vurderer og kommenterer de IEC-standarder, der har at gøre med sikkerhed i eksplosionsfarlige områder. I udvalget samarbejder han også med relevante myndigheder som Sikkerhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Notified Bodys som fx UL Demko og Teknologisk Institut.

Ikke mindst i det danske voksende netværk ’Ex Forum’ inspireres og inspirerer han kollegaer i branchen.