TechCare ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, skader eller anden form for besvær, som direkte eller inddirekte kan tilskrives brug af indholdet på denne hjemmeside.
I TechCare gør vi, hvad vi kan, for at informationerne på www.techcare.dk er korrekte. Trods vores grundighed kan hjemmesiden indeholde unøjagtigheder, fejl eller trykfejl.

Vi fraskriver os derfor enhver form for ansvar for såvel anden- som tredjeparts brug af informationerne på www.techcare.dk.

Vi minder også om, at selv om en information isoleret set er korrekt, så kan en anden kontekst, end den informationen indgår i her på hjemmesiden, betyde, at informationen ikke er korrekt.

TechCare påtager sig heller ikke ansvar for de hjemmesider, der linkes til fra denne hjemmeside.

Hvis du ønsker garanti for ansvarspådragende råd eller vejledning, så skal du bruge TechCares konsulentydelser.