SPØRGSMÅL:

Spørg Per

Vi sælger udstyr mærket til gasgruppe IIB og temperaturklasse T4. Nu har jeg en kunde, der spørger, om det ikke burde være IIA, når det er til brug offshore?

Jeg mener, at det er et spørgsmål om brændbarhed, således at IIB implicit opfylder IIA og IIC opfylder alle krav. Eller er det to forskellige ting?

Og hvordan er det med temperaturklassen?

mvh SE

______________________

PERS SVAR:

Kære SE

Når man arbejder med gasser, er der en del parametre, man skal have styr på. Gasgruppen er en af dem.

Gasserne er inddelt i tre gruppe – IIA, IIB og IIC – efter deres antændelighed. IIA er sværest at antænde, IIB lidt lettere og IIC er den nemmeste at antænde.

Noget udstyr til brug i gasområder er mærket med gasgruppe, og for at man kan være sikker på, at det bruges rigtigt, så skal din kunde kende gasgruppen på den gas, han har i sin proces.

I dit tilfælde, altså hvor dit udstyr skal bruges offshore, er der tale om naturgas (metan). Hvis man ikke kender gasgruppen, kan man slå op i standard DS/EN60079-20-1: Karakteristikker af materialer til klassifikation af gas og damp – Prøvningsmetoder og data.

Der vil man se, at metangas er en IIA gas. Som nævnt, så er meget udstyr mærket med gasgruppe, men ikke alt. I de tilfælde hvor gasgruppe ikke har nogen betydning for sikkerheden i udstyret, er udstyret mærket med II.

I installationsstandarden DS/EN60079-14 (herunder), kan man finde tabel 3 i § 5.5, som sammenholder gasgruppe med kravene til udstyrsgruppe:

Sted med underopdeling af gas/dampTilladt udstyrsgruppe
IIAII, IIA, IIB eller IIC
IIBII, IIB eller IIC
IICII eller IIC

 

Som svar på dit første spørgsmål omkring gasgrupper, så har du helt ret. Er det leverede udsyr mærket med gruppe IIB, så kan det bruges, hvor der er krav om IIA & IIB udstyr. På samme måde kan udstyr mærket IIC eller bare II bruges alle steder.

Man støder af og til på en lidt speciel mærkning: IIB + H2. Det betyder, at udstyret er godkendt til gasgruppe IIB og brint, men ikke fx til acetylen, som også er en IIC gas.

Så til dit spørgsmål omkring temperaturklasse:

En anden ting I som leverandør skal have information af kunden om, er selvantændelsestemperaturen på den gas, der er tilstede. Udstyret, du leverer, er mærket med en temperaturklasse T4. Det betyder, at det ikke ved fejl i udstyret bliver varmere end 135 °C.  Udstyr, der er mærket med T1, kan have den højeste temperatur, T6 den laveste.

Tabel 4 § 5.6.2 i DS/EN60079-14 (herunder) fortæller om sammenhængen mellem temperaturklasserne:

TemperaturklasseAntændelsestemperatur for gas eller damp i °CTilladte temperaturklasser for udstyr
T1> 450T1 – T6
T2> 300T2 – T6
T3> 200T3 – T6
T4> 135T4 – T6
T5> 100T5 – T6
T6> 85T6

 

Slutbrugeren skal have en liste over, hvilke gasser der kan være tilstede i hans proces, og hvilke data, de har.

Eksempel på gasdata (fra DS/EN60079-20-1 (herunder)):

Gas/dampGruppeTændtemp. (°C)Temp.klasse
Carbon DisulfideIIC90T6
BrintIIC560T1
EtanolIIB400T2
ÆtylenIIB440T2
MetanolIIA440T2
HexanIIA225T3
AcetoneIIA535T1
MetanIIA595T1

 

 

Undskyld! Det var et langt svar på et kort spørgsmål – håber ikke jeg har tabt dig undervejs.

Bedste hilsner

Per
_____________

Læs Pers tidligere svar i Spørg Per.