Per holder foredrag på seminar om ATEX.

Hjælp til ATEX-APV’en?

Per Kragh er en efterspurgt foredragsholder på fx virksomheds-temadage, leverandørseminarer og temadage i konsulenthuse. Han bidrager også på tekniske skoler med undervisning og som vejleder og censor til opgaver og specialer med ATEX-problematikker.

Leverandørseminarer

Alt efter hvilke produkter du ønsker fokus på og din inviterede kundegruppe, tilrættelægger Per ATEX-relaterede oplæg/foredrag fra en halv til tre timers varighed.

Uddannelsesinstitutioner

En del gange har Per sagt ja til at forestå undervisningen i ATEX-direktiverne på forskellige danske tekniske læreranstalter. Derudover har han enkelte gange fungeret som ekstern vejleder og ekstern eksaminator for speciale med fokus på ATEX-direktiverne.

“Kære Per. Jeg har talt med en del i afdelingen, der alle synes, at dit kursus var godt og relevant. De kunne specielt godt lide din evne til at præsentere et måske lidt kedeligt stof på en interessant måde.”
Jonas Skovborg

General Manager, Haldor Topsøe