Hjælp til ATEX-APV’en?

Hos TechCare får du den hjælp, du beder om – og lidt til. Det sidste koster ikke ekstra.

ATEX-APV? Er den overhovedet nødvndig?

Per starter altid med at foretage en overordnet risikovurdering. I samarbejde med dig, fastslår han, om din virksomhed overhovedet har pligt til at udarbejde en ATEX-APV?

Hvis Per vurderer, at I kun i meget begrænsede arbejdsområder er omfattet af brugerdirektivet, så foreslår han mulige konkrete tiltag, som kan gøre arbejdspladsen sikker og lovlig uden brugerdirektivets krav.

I ER omfattet!

Hvis en ATEX-APV den mest rationelle løsning på sikre og lovlige arbejdsprocesser i din virksomhed, så hjælper Per på alle niveauer i processen og altid afstemt efter, hvor lidt eller hvor meget hjælp, du beder om at få.

Det kan være, du blot har brug for nogle få råd, så klarer du selv resten.

Det kan også være, du både ønsker hjælp til at vurdere og udarbejde ATEX-APV’en og ønsker hjælp til at udrulle den blandt relevante medarbejder i virksomheden og slutteligt ønsker hjælp til at få APV’en godkendt hos de relevante danske myndigheder. Så kommer vi omkring det hele – risikovurderingen, zoneklassifikation, eventuelle vejledningsskilte, uddannelse af medarbejdere, kontakte til myndigheder osv.

ATEX-rådgivningens 10 trin

Techcare tilretter processen individuelt til hver enkelt virksomhed. Processen forløber ofte i følgende 10 trin:

Trin 1) Første indledende møde.

Her kigger vi på de berørte arbejdsprocesser i praksis og gennemgår de eksplosionsfarlige gasser, støvkoncentrationer og brændbare væsker, som din virksomhed arbejder med. Dette med henblik på, at Per kan vurdere, om virksomheden reelt ER omfattet af ATEX-reglerne.

Hvis I kun i meget begrænsede arbejdsprocesser er omfattet af ATEX-reglerne, kan nogle få praktiske forandringer måske undtage jer?

Hvis det står klart, at ATEX-APV’en er nødvendig, så går vi videre med trin 2:

Trin 2) Hvad siger ATEX-reglerne om:

  • bruger- og produktregler
  • arbejdspladsregler.

Trin 3) Risikovurdering med en gennemgang af de konkrete:

  • eksplosive stoffer
  • eksplosionsgrænser
  • flammepunkter
  • ilttilgængeligheder
  • tændkilder.

Trin 4) Zoneklassifikation på baggrund af risikovurderingen.

Trin 5) ATEX-APV’ens fysiske udformning.

Trin 6) Hvilke ændringer af processer og/eller udstyr er ‘need to have’, og hvilke er ‘nice to have’.

Trin 7) Uddannelse og opgradring af ansatte og eksterne leverandører.

Trin 8) Skal enkelte medarbejdere opgraderes til virksomhedens ATEX-eksperter?

Trin 9) Er der brug for et virksomhedskursus med udgangspunkt i ATEX-APV’en?

Trin 10) Godkendelse hos de danske myndigheder.

  • Hvilke myndigheder skal godkende hvad?
  • Hvilke myndigheder kan virksomheden med fordel fx invitere til en besigtigelse af implementeringen af ATEX-APV’en?
“TechCare har gennemgået vores gasturbineanlæg mhp. overholdelse af gældende lovgivning for ATEX. Opgaven blev løst meget tilfredsstillende med relevant myndighedskontakt og teknisk forståelse af det aktuelle anlæg. Vi vil ikke være i tvivl om valg af konsulent ved eventuelle fremtidige ATEX-vurderinger.”
Leif Bertelsen

Vedligeholdelsesmester, DONG/Ørstedværket