L-AUS-reglerne er visualiseret af TechCares hustegner Jane Nygaard fra ‘Stregen’.

L-AUS virksomhedskursus – opfølgning

L-AUS-bestemmelserne skal repeteres mindst en gang om året. Det er et myndighedskrav. Den ansattes ATEX-viden skal ifølge myndighederne altid være ’tilstrækkelig’. Derfor gennemfører vi ofte såvel et L-AUS-opfølgningskursus (4 timer) som et ATEX-opfølgningskursus (4 timer) på samme dag på samme virksomhed.

Beskrivelse

L-AUS står for Lavspændings-Arbejde Under Spænding.

Stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel 63 fastslår, at personer, der arbejder på, eller nær ved spændingsløse og spændingsførende el-anlæg, skal (gen)instrueres i L-AUS-bestemmelserne mindst en gang om året.

Bestemmelserne gælder for al drift, og for al elektrisk arbejde såvel som ikke elektrisk arbejde på – eller nær ved – elektriske installationer og elektrisk materiel.

Kursuslængde

4 timer.

Kursisterne

Kurset henvender sig til alle, der arbejder på eller nær ved elektriske installationer, maskiner og tavler. Som oftest vil det være elektrikere og andre el-ansvarlige.

Forudsætninger

Deltageren skal have en elektroteknisk baggrund, eller på anden vis have opnået tilstrækkelig erfaring og dokumenteret viden. 

Indhold

  • Fortolkning af Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser for L-AUS
  • Anvende det korrekte sikkerhedsudstyr, herunder egnet værktøj, isolering, afskærmning, og personlige beskyttelsesudstyr, suppleret med praktiske eksempler
  • Orientering om de mulige skader på personel og materiel.
  • Drøftelse om holdning til el-sikkerhed
  • Motivering af den enkeltes prioritering af sikker adfærd efter kurset.

Udbytte

Efter kurset har deltageren fået opdateret sin viden om at udføre (L-AUS) arbejds- og betjeningsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/spændingsførende tavleanlæg, industrianlæg og elektriske installationer. Derved efterlever han Stærkstrømsbekendtgørelsens krav om at forblive ‘sagkyndig’ på området. 

Deltageren har ligeledes fået opdateret sin viden om at vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter samt anvende, kontrollere og vedligeholde L-AUS-værktøjet korrekt.

Ligeledes har deltageren fået skærpet sin anerkendelse af, at L-AUS er med til at sikre, at ingen hverken på kort eller langt sigt pådrager sig skader af at passe deres arbejde.

Slutteligt har deltageren fået fokus på, at L-AUS-reglerne kun virker, hvis alle på arbejdspladsen med deres adfærd respekterer reglerne i deres daglige arbejde.

“Vi bruger TechCare til årlige ATEX/L-AUS/AUS-kurser her hos os. Per har en levende fortællerevne – den sikrer, at det lidt tørre stof aldrig opleves kedeligt. Han bruger humor, alligevel er niveauet professionelt og altid konstruktivt. Kurset kører således aldrig af sporet eller væk fra emnet.

Vi har kun positive oplevelser med TechCare.”

Kristian Asmussen

Afdelingschef, DONG/Stenlille