AUS-reglerne er visualiseret af TechCares hustegner Jane Nygaard fra ‘Stregen’.

AUS virksomhedskursus – opfølgning

AUS-bestemmelserne skal repeteres mindst en gang om året. Det er et myndighedskrav. Den ansattes ATEX-viden skal ifølge myndighederne altid være ’tilstrækkelig’. Derfor gennemfører vi ofte såvel et AUS-opfølgningskursus (4 timer) som et ATEX-opfølgningskursus (4 timer) på samme dag på samme virksomhed.

Beskrivelse

AUS er en forkortelse for Arbejde Under Spænding. AUS-arbejde er det elektrikere, installatører, ingeniører med flere udfører på eller nærved spændingsførende højspændingsanlæg.

Stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel fastslår, at personer, der arbejder på eller nær ved spændingsførende højspændingsanlæg, skal (gen)instrueres i AUS-bestemmelserne mindst en gang om året.

Kursuslængde

4 timer.

Kursisterne

Kurset henvender sig til elektrikere, installatører, montører og andre, der udfører AUS-klasse 1-arbejde og derfor skal instrueres i bestemmelserne for AUS mindst én gang om året.

Forudsætninger

Have en elektroteknisk baggrund, eller på anden vis have opnået tilstrækkelig erfaring og dokumenteret viden.

Indhold

Undervisningen omfatter bl.a. følgende punkter:

  • Generelle bestemmelser for AUS fra Stærkstrømsbekendtgørelsen
  • Tillægsbestemmelser for AUS-klasse 1
  • Oplæring og træning af personale
  • Arbejdsinstruktioner og beskrivelse af arbejdsopgaven
  • Krav til værktøj (isolerende stænger) og udrustning
  • Behandling af værktøj før og efter arbejdet
  • Sikkerhedsregler før, under og efter arbejdet
  • Bemanding
  • Spændingstest
  • Jording og kortslutning

Udbytte

Efter TechCares AUS-opdateringskursus har deltageren fået opdateret i sin viden om arbejde under spænding i AUS-klasse 1-arbejde. Derved efterlever han Stærkstrømsbekendtgørelsens krav om at forblive ‘sagkyndig’ på området.

Ligeledes har deltageren fået skærpet sin anerkendelse af, at AUS er med til at sikre, at hverken deltageren selv eller dennes kollegaer hverken på kort eller langt sigt pådrager sig skader af at passe deres arbejde.

Slutteligt har deltageren fået fokus på, at AUS-reglerne kun virker, hvis alle på arbejdspladsen med deres adfærd respekterer reglerne i deres daglige arbejd

“Vi bruger TechCare til årlige ATEX/L-AUS/AUS-kurser her hos os. Per har en levende fortællerevne – den sikrer, at det lidt tørre stof aldrig opleves kedeligt. Han bruger humor, alligevel er niveauet professionelt og altid konstruktivt. Kurset kører således aldrig af sporet eller væk fra emnet.

Vi har kun positive oplevelser med TechCare.”

Kristian Asmussen

Afdelingschef, DONG/Stenlille