Det med småt

Forretningsbetingelser? Dem har TechCare selvfølgelig også nogle af. Vi anbefaler dig at læse disse, før du tilmelder dig til et af vores kurser eller indgår et samarbejde med os på anden vis.
TechCares priser opgives altid uden moms.

Fakturering

Kursisterne på TechCares egne kurser skal betale kursusgebyret senest to uger før kursusstart. Ved tilmelding senere end to uger før kurset start, skal TechCare have registreret din tilmelding senest ved kursets start.

Virksomhedskurser, konsulentydelser og kommunikation

Betalingsbetingelsen 10 dage netto fra faktureringsdatoen. Ved længerevarende opgaver, delfakturerer vi en eller to gang i forløbet. Det aftaler vi mere konkret, når vi indgår en samarbejdsaftale.

Kursusbekræftelse

Alle tilmeldinger til TechCares egne kurser bekræftes på mail – normalt indenfor to døgn fra du har tilmeldt dig. Først når du har modtaget bekræftelsen, er du tilmeldt.

Afbud

Din tilmelding til et TechCare-kursus er bindende. Det til trods, kan enhver stå i en situation, hvor det er nødvendigt at melde afbud. For TechCare udløser et afbud en del besvær og omkostninger. Derfor har vi vedtaget nogle afbudsregler. De følger her:

  • Indtil to uger før kursusstart kan du melde afbud uden afbestillingsgebyr. Vi tilbagebetaler dit eventuelle kursusgebyr ved først kommende lejlighed.
  • Melder du afbud senere end to uger før kursusstart, skal du betale halvdelen af kursusgebyret. Hvis du kan finde en kollega, der vil overtage din plads, koster ‘ombytningen’ ikke noget. Det gør dit afbud heller ikke, hvis TechCare har en på ventelisten, der vil overtage din plads.
  • Ved afbud senere end en uge før kursets start, betales det fulde kursusgebyr. Hvis du kan finde en kollega, der vil overtage din plads, koster ‘ombytningen’ ikke noget. Det gør dit afbud heller ikke, hvis TechCare har en på ventelisten, der vil overtage din plads.

Ophold

Gebyret til TechCares kurser dækker undervisning, undervisningsmaterialer og fortæring i undervisningstiden. Det vil normalt sige fra kl. 09.00 til kl. 16.30 på kursusdagene.

Kurser over to dage

Strækker kurset sig over flere dage, bestiller og betaler kursisten selv for overnatning. Det er altid muligt på kursusstedet. Tilligemed bestiller og betaler kursisten også selv for forplejning udenfor undervisningstiden.