Der er foregået en del ulykker i Danmark. Men der er ikke tradition for efterforskning og systematisk vidensdeling. Med ganske få undtagelser er dyrt høstede erfaringer i fare for at blive glemt. Artiklen ”Kuldioxid er uegnet til kvælning af glødebrande” er skrevet af Frank Huess Hedlund. Med den forsøger han at råde bod på denne sorte plet og beskrive tidligere hændelser udvalgt for deres læringspotentiale. 

Af Frank Huess Hedlund. Artiklen er tidligere bragt i Dansk Kemi, 99, nr. 1, 2018. Vi siger tak til Frank og Dansk Kemi, for at vi har fået lov til at republicere. Frank er risikoekspert i Cowi og ekstern lektor på DTU i risk management. fhhe@cowi.dk

I  artiklen diskuterer Frank især tre store ulykker forårsaget af glødebrande i oplag af træpiller. Beskrivelserne herunder er uddrag fra artiklen, som du finder link til i sin fulde længde nederst på siden.

Esbjerg 1998

I 1998 selvantændte en celle med træpiller i DLGs højsiloanlæg i Esbjerg. Siloen var ca. 85 meter høj og bestod af 23 celler, som hver havde et rumfang på ca. 2.000 m3. Branden var exceptionel svær at slukke. Først efter ca. to måneder var branden så meget under kontrol, at DLG blev anmodet om at begynde at tømme siloen. Der var imidlertid jævnligt genopblussen af branden, og siloen var først tømt, og brandene definitivt slukket, efter næsten 10 måneders slukningsindsats. Siloen var da totalskadet.

Livsfarlig lugt- og farveløs gas

Da siloen blev væltet den 16. april 2000, var alle celler brandskadet i større eller mindre grad. Branden dannede tidligt store mængder giftige pyrolysegasser, som overraskede indsatspersonalet. Den første slukningsindsats måtte afbrydes, da samtlige brandfolk fra første udrykning, en del DLG-personale og 12-14 håndværkere fra området blev bragt til sygehuset med kulmonoxidforgiftning – 15 blev indlagt. Der blev fundet tusindvis af døde mus i bunden af siloen. Målinger bekræftede, at røggasserne indeholdt den giftige, lugt- og farveløse gas, kulmonoxid.

Avedøre 2012

På Avedøreværket lidt uden for København opstod der i 2012 brand i et transportbånd med træpiller. Den umiddelbart ret banale brand udviklede sig imidlertid hurtigt til, hvad der efterfølgende blev betegnet som en af de mest komplekse indsatser i mange år. Transportbåndet stod i forbindelse med lagersiloerne, og branden spredte sig til den ”lille” træpillesilo på vistnok 45.000 m3.

Ingen rapporter

Der er, den danske tradition tro, ingen offentligt tilgængelige rapporter om branden. Vi har kun mediedækningen, som er ufuldstændig og for det meste notorisk upræcis.

Hallingdal 2010

Hallingdal ligger i Norge, ca. 200 km NV for Oslo. En virksomhed begyndte produktion af træpiller i starten af 2007. Allerede i april samme år nedbrændte produktionsanlægget. Det blev genopbygget, men året efter (i 2008) opstod en ny brand. Grundet bedre brandsektionering indført som følge af branden året før, tog produktionsanlægget ikke skade.

Tredje brand

I slutningen af 2009 blev en nyopført silo på ca. 7.700 m3 taget i brug. En sen aftentime i juli 2010 bemærkede operatøren en begyndende temperaturstigning i denne silo. Træpillerne havde selvantændt, og der var en glødebrand et eller andet sted inde i den halvfyldte silo. Brandvæsenet blev tilkaldt, og indsatslederen besluttede som noget af det første at rekvirere en ladning kvælstof fra Yaras produktionsanlæg i Porsgrunn, ca. 320 km væk. Klokken var på det tidspunkt ca. to om natten. Leverancen blev berammet til at ankomme 10 timer senere, omkring kl. 12.

Eksplosionen

Brandmænd er mestre i handling – ikke i stilstand i 10 timer. De begyndte at finkæmme områdets virksomheder og kraftværker for kulsyreflasker. Udbyttet var beskedent, blot 22 flasker. Det svarer til 220 m3 gas, kun ca. 5% af det aktuelle silovolumen over træpillerne. I de tidlige morgentimer kom der ny besked fra Yara. Tankbilen var forsinket, den ville tidligst ankomme sen eftermiddag.

Det gjorde udslaget. Selvom mængden af kuldioxid var beskeden, var forhåbningen, at den inerte gas i det mindste ville kunne dæmpe brandudviklingen en smule, indtil tankbilen ankom. Stigetrin på siden af tanken førte til en platform ved tagfoden ca. 24 m over terræn, som gav adgang til en inspektionslem i taget. Der blev hurtigt rekvireret en kran til at hejse CO2-flaskerne op til platformen, og to brandfolk klatrede op til platformen for at tømme flaskerne ind gennem siloens inspektionslem. Mens de var i færd med at tømme den femte kulsyreflaske, eksploderede siloen. Siloens 27 ton tunge tag løftede sig mellem en halv og en hel meter og brandfolkene på platformen blev omspændt af stikflammer.

Læs hele artiklen med referencer som PDF-fil her