Spørgsmål:

“Du skal afgøre en venskabelig uenighed mellem mig og en god kollega. Uenigheden går på teksten i DS/EN 60079-14:2014 pkt. 6.4.1 omhandlende TN-systemer.

Som jeg læser teksten, må skærm og armering ikke potentialudlignes i det farlige område, hvis de er forbundet til jord i et ikke-farligt område.

Min kollega tolker det som, at vi under alle omstændigheder skal potentialudligne i begge ender af kablet.

Hvilket fremgangsmåde er den korrekte her?”

Venlig hilsen, NID.

Pers svar:

Kære NID

Jeg starter lige med at citere teksten, som I diskuterer:

Hvis kablers armering eller skærme kun er jordforbundet uden for det farlige område (fx i styrerummet), skal dette punkt til jordforbindelse være omfattet af det farlige områdes potentialudligningssystem.

Hvis armeringen eller skærmen kun er jordforbundet uden for det farlige område i et TN-system, er der mulighed for, at farlige gnister kan dannes i enden af armeringen eller skærmen i det farlige område. Derfor bør denne armering eller skærm behandles som ubenyttede ledere (se 9.6.3).

Og svaret? Desværre for dig – så må jeg overordnet give din kollega ret! MEN – som jeg tolker teksten, så er der en vis fleksibilitet, fordi den siger at ”hvis” skærmen ikke er forbundet i begge ender, så ”bør” man (læs skal) behandle armering eller skærm som ubenyttede ledere.

Yderligere forvirringen kan opstå, hvis I også arbejder med egensikre kredse, for i DS/EN60079-14:2014 hedder det:

16.2.2.3 Jordforbindelse af ledende skærme

Hvor der kræves en skærm, undtagen i tilfældene i pkt. a) til og med c) nedenfor, må denne kun være forbundet til jord i ét punkt, normalt i den ende af strømkredsen, der er i det ikke-farlige område. Dette krav er for at undgå muligheden for, at skærmen fører en muligt antændende cirkulationsstrøm i tilfælde af, at der er lokale forskelle i jordpotential mellem punkter, der kan være tilgængelige for forbindelse til jord.

Her er det således lige modsat. Enten er din skærm kun forbundet til jord et sted eller også sætter standarden andre regler, der skal overholdes.

Håber det gav en anelse overblik.

Venlig hilsen, Per

Tilbage til listen…