SPØRGSMÅL:

Skal sikkerhedsinstruktioner i områder med ATEX-problematikker være skrevet på dansk?

Venlig hilsen MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PERS SVAR:

Kære MJ

Den dokumentation, der i Danmark skal følge et ATEX-produkt, skal være skrevet på dansk. Men om arbejdsinstruktionerne skal være det, var jeg – indrømmet – ikke sikker på. Derfor sendte jeg spørgsmålet videre til Arbejdstilsynet. En medarbejder herfra svarede (som altid) hurtigt og konkret:

”Arbejdstilsynet stiller ikke krav om, at instruktionerne er på dansk. På den enkelte arbejdsplads skal man blot sikre sig, at alle medarbejderne kan læse og forstå instruktionerne.”

Med venlig hilsen

Per Kragh

—————————

Links:

At-vejledning 1.7.1-1, Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Januar 2015 – Opdateret december 2017 Link; https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn/2-instruktion

Tilbage til listen…