Kommissionen er klar med 2. udgave af Guidelines til 2014/34/EU ATEX direktivet. Den kan downloades på dette link: http://ec.europa.eu/docsroom/documents/26861