Seminarer, temadage eller projektvejledning

Per holder foredrag på seminar om ATEX.

Per Kragh er en efterspurgt foredragsholder på fx virksomheds-temadage, leverandørseminarer og temadage i konsulenthuse. Han bidrager også på tekniske skoler med undervisning og som vejleder og censor til opgaver og specialer med ATEX-problematikker.Leverandørseminarer

Alt efter hvilke produkter du ønsker fokus på og din inviterede kundegruppe, tilrættelægger Per ATEX-relaterede oplæg/foredrag fra en halv til tre timers varighed.

Uddannelsesinstitutioner

En del gange har Per sagt ja til at forestå undervisningen i ATEX-direktiverne på forskellige danske tekniske læreranstalter. Derudover har han enkelte gange fungeret som ekstern vejleder og ekstern eksaminator for speciale med fokus på ATEX-direktiverne.