Det med småt

Forretningsbetingelser? Dem har TechCare selvfølgelig også nogle af. Vi anbefaler dig at læse disse, før du tilmelder dig til et af vores kurser eller indgår et samarbejde med os på anden vis.TechCares priser opgives altid uden moms.

Betalingsbetingelser

14 dage netto fra faktureringsdatoen. Ved længerevarende opgaver, delfakturerer vi en eller to gang i forløbet. Det aftaler vi mere konkret, når vi indgår en samarbejdsaftale. 

Ved for sen indbetaling påløber der rente p.t. med 0,65 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen til betalingen sker + rykkergebyr.

Kursusbekræftelse
Alle tilmeldinger til TechCares egne kurser bekræftes på mail – normalt indenfor to døgn fra du har tilmeldt dig. Først når du har modtaget bekræftelsen, er du tilmeldt.

Afbud 

Din tilmelding til et TechCare-kursus er bindende. Det til trods, kan enhver stå i en situation, hvor det er nødvendigt at melde afbud. For TechCare udløser et afbud en del besvær og omkostninger. Derfor har vi vedtaget nogle afbudsregler. De følger her:

  • Indtil to uger før kursusstart kan du melde afbud uden afbestillingsgebyr. Vi tilbagebetaler dit eventuelle kursusgebyr ved først kommende lejlighed.
  • Melder du afbud senere end to uger før kursusstart, skal du betale halvdelen af kursusgebyret. Hvis du kan finde en kollega, der vil overtage din plads, koster 'ombytningen' ikke noget. Det gør dit afbud heller ikke, hvis TechCare har en på ventelisten, der vil overtage din plads. 
  • Ved afbud senere end en uge før kursets start, betales det fulde kursusgebyr. Hvis du kan finde en kollega, der vil overtage din plads, koster 'ombytningen' ikke noget. Det gør dit afbud heller ikke, hvis TechCare har en på ventelisten, der vil overtage din plads. 


Forplejning 

Gebyret til TechCares kurser dækker undervisning, undervisningsmaterialer og fortæring i undervisningstiden. Det vil normalt sige fra kl. 09.00 til kl. 16.30 på kursusdagene.

Kurser over to dage

Strækker kurset sig over flere dage, bestiller og betaler kursisten selv for overnatning. Det er altid muligt på kursusstedet. Tilligemed bestiller og betaler kursisten også selv for forplejning udenfor undervisningstiden. 

Nyhedsbreve

Alle TechCares kursister og kunder i øvrigt modtager automatisk vores fire årlige nyhedsbreve. Heri informerer vi dels om aktuelle kurser og dels om relevante emner inden for vores arbejdsområde. Ønsker en modtager ikke nyhedsbrevet, kan det naturligtivis afmeldes via selv samme nyhedsbrev.