ATEX-forum - viden værner

Chris Agius, the Executive Secretary of IECEx (IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres) talks in-depth about IECEx at the Danish ATEX Forum in November 2013. Photo: IEC e-tech.

31. October 2014 | I netværket ATEX-forum ved man, at viden er et af de bedste værn mod eksplosionsfare. Noget for dig?Dansk Standards ATEX-forum er et netværk for alle, der arbejder med enten mennesker eller produkter, der skal fungere i nærheden af eksplosive gasser, væsker eller støv. Stort set alle brancher med Ex-problematikker er repræsenteret i netværket, der har eksisteret siden 2006.

ATEX-forum mødes til to årlige dagsarrangementer – et øst for Storebælt og et vest for. Her bliver alt, der rimer på enten Produktdirektivet eller Brugerdirektivet, taget under kyndig og kærlig behandling af netværkets ca. 300 medlemmer.

Et kompetent fagligt netværksforum

René Nielsen, seniorkonsulent hos Dansk Standard, fortæller:
- Ved hvert arrangement er der en række indlæg fra deltagerne. Det sker også, at vi inviterer eksterne foredragsholdere, men den grundlæggende idé er, at det er deltagerne i ATEX-forum, der sætter dagsordenen og skiftes til at sætte kød på dagen.

Programmet sammensættes af Dansk Standard i samarbejde med standardiseringsudvalget: ”Elektriske apparater til eksplosive atmosfærer”. Input fra ATEX-forums medlemmer er mere end velkomne.

Skal du med?

Det næste møde i ATEX-forum er den 29. april. Arrangementet foregår hos Solar Danmark i Brøndby. Det koster 1050 kr. at være med. Så får du også både frokost og kage. Dagsorden er, som den plejer at være, interessant for enhver ATEX-nørd. Fx kommer arbejdstilsynets Erik Lund Lauridsen og fortæller om de ændringer, der over tid skal implementeres i lovgivningen i Danmark på grund af det nye Brugerdirektiv: ’ATEX 2014/34/EU’. René Nielsen fra Dansk Standard beriger netværket med et foredrag om Statisk Elektricitet. Kristian Lund Jepsen fra Rambøll perspektiverer produktdirektivet med en række principper og praktiske eksempler på, hvad man kan gøre for at højne sikkerheden og mindske sandsynligheden for eksplosion. Tomm Giiff, fra TNG Engineering, fortæller om inspektion af udstyr.

Videndeling på tværs af perspektiver

Det er afgørende vigtigt, at de mennesker, der arbejder i eksplosionsfarlige områder er kompetent og har den mest up-to- date viden – og at de produkter, der bruges i Ex-områder, er korrekt designet. Andet kan have meget alvorlige konsekvenser - herunder koste liv.

Henning O. Lippert, der er Product Manager hos PHOENIX CONTACT, siger om ATEX Forum:

- Man går beriget fra arrangementerne. Der er altid noget nyt og interessant at lære. Dertil kommer, at det er et godt og uformelt sted at mødes og netværke på tværs af de mange forskellige tilgange til ATEX. Her videndeler konsulenter, producenter, slutbrugere og myndigheder såvel i forbindelse med det officielle program som uformelt i snakkende på tværs i pauserne.

Tilmelding og mere info

Du kan læse mere om ATEX-forum og tilmelde dig hos Dansk Standard på dette link.

 

< Tilbage til liste