Andres råd og vejledning om ATEX-brugerdirektiv

Buncefield tankanlæg i Nordlondon i 2005. 40 mennesker kom til skade, 2000 beboere i området måtte evakueres, og de materielle skader var enorme. Foto: Royal Chiltern Air Support Unit.

Second opinion er ofte betryggende - især når det gælder så væsentlig en indsats som sikkerhed for dine ansatte og dit materiel. Herunder nogle gode bud på andre informanter i branchen.Arbejdstilsynet har udgivet en grundig pjece, der beskriver, hvordan arbejdet med APV’en – herunder eksplosionssikringsdokumentet - kan gribes an. På Arbejdstilsynets hjemmeside, skal du søge på ’Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære’.

En del Branchearbejdsmiljøråd udgiver ATEX-introduktioner af forskelligt kvalitet målrettet den konkrete branche. Find dit Branchearbejdsmiljøråd og søg på 'ATEX'.

Både DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - og Beredskabsstyrelsen tilbyder såvel skriftlig vejledning som konsulentbistand.

En del private konsulent- og rådgivningsvirksomheder udbyder forskellige ATEX-relaterede ydelser.