Spørgsmål og svar

Spørgsmål:

Jeg har udskiftet et defekt stykke ATEX-certificeret udstyr med et mage til. Begge er ATEX-certificeret i 2003 efter 50xxx serien af standarder. Det regnede jeg med var ok, da udskiftningen jo er 1 til 1. Men nu er jeg blevet mødt med, at det udstyr, jeg har skiftet til, alligevel skal leve op til kravene i de nye 60079-standarder. Hvordan hænger det sammen?

 Vh VH

Pers svar:

Kære VH

Tak for dit spørgsmål. Det (meget) korte svar er, at det du har gjort, er i overensstemmelse med de gældende regler.

Nu kommer den (meget) lange udredning. Det er nemlig sådan at for at kunne konkludere, at din 1-1-udskiftning er lovlig, skal vi omkring både ATEX-direktivet 94/9/EF (Produktdirektivet) og installationsstandarden DS/EN60079-14:2011.

Ifølge Guideline til Produktdirektivet skal de væsentlige sundheds- og sikkerhedsregler (EHSR - Essential Health and Safety Requirements) overholdes. Dette gøres normalt ved at konstruere produktet efter gældende harmoniserede standarder.

Udgangspunktet er således, at et certifikat ’blot’ skal overholder EHSR jf. den standard, der er gældende, på certificeringstidspunktet. MEN hvis der er en væsentlig udvikling i "generally acknowledged state of the art” [Guidelines 94/9/EF  2013] kan certifikatet blive ugyldigt.

Det er producentens ansvar, at holde sig orienteret om ændringerne i standarderne, og om eventuelt behov for recertificering, hvis det er nødvendigt.

Produktdirektivet

Nedenstående citat er fra Guidelines til Produktdirektivet (december 2013):

“10.3. EC Type Examination Certificate and the responsibilities of stakeholders

A Type Examination Certificate attests that a specimen (including instructions, as appropriate) representative of the production envisaged by the manufacturer fulfils the relevant applicable provisions of the Directive, in particular the Essential Health and Safety Requirements (EHSRs).

The question arises as to the actions that need to be taken when the "generally acknowledged state of the art" has developed. It is clear that the original specifications applied may continue to show fulfilment of the EHSRs and the Type Examination Certificate then remains valid.

However, over time the "generally acknowledged state of the art" can develop substantively such that the specifications originally applied no longer ensure the type examined complies with the EHSRs. It should be noted that the question of whether there has been substantive development of the state of the art is not left to discretionary interpretation by the Notified Body, but has equally to be generally acknowledged by the technical community of the stakeholders. The publication of a revised harmonised standard would be one way to recognise a development in the state of the art: in this case, the responsible European Standardisation Organisation (ESO) shall determine whether the state of the art concerning the EHSRs has changed, and if so, in what respects. The ESO shall indicate this in the foreword of each standard.

In such cases, if the specifications and evaluation criteria originally applied to a product no longer ensure that it complies with the latest state of the art, the Type Examination Certificate is no longer valid and further action is required. Given reasonable transition periods and knowledge of current developments, it is expected that the manufacturer will have sufficient time to contact a Notified Body to undertake the necessary re-evaluation so that there is a smooth transition from one set of applied specifications to another. Notified Bodies, who are expected to maintain a good knowledge of developments in the state of the art, should make arrangements to alert the holders of their EC-Type Examination Certificates to the revision of harmonised standards.

It should be noted, however, that the issuing of a new Type Examination Certificate will have no retroactive effect and, therefore, will not affect products placed on the market and/or put into service whilst the manufacturer was in possession, where appropriate, of a valid Certificate.

It should also be re-affirmed that the overall responsibility for compliance of the product rests with the manufacturer who, where required, must ensure that a valid Certificate is in his possession, as well as that all relevant conformity documents correspond to the current state of the art. In parallel, the Notified Body must provide all the relevant information for the manufacturer in order to ensure that the existing Certificate is correct in its evaluation that the type continues to meet the EHSRs.”

Lidt uklart

Jeg synes, at Guidlines til produktdirektivet er noget vævende. Termer som "generally acknowledged state of the art" er lidt mudret at få konverteret til konkrete og operative krav. Omkring ansvarsfordelingen omkring certificeringen nævnes det, at Notified Body skal informere sine kunder (og det er jo producenten) om certifikatets aktuelle validitet. Men det understreges, at det endelige ansvar for, at produktets ATEX-certificering er valid, er producentens.

Installationsstandarden DS/EN60079-14

En af udfordringerne er, at standarder har en begrænset levetid, før de bliver afløst af nye udgaver. For nogle år siden valgte CENELEC (ansvarlig for europæisk standardisering af elektriske produkter) fx at kassere hele DS/EN50xxx serien og erstatte den med DS/EN60079-serien.

DS/EN60079-14:2011 er sammenlignet med Produktdirektivets Guideline klar og konkret i sin formulering af krav:

”4.3.3 Udvælgelse af repareret, brugt eller eksisterende udstyr

Når det er meningen, at eksisterende, brugt eller repareret udstyr skal installeres i en ny installation, må det kun genbruges, hvis

a)    det kan verificeres, at udstyret ikke er ændret og er i en tilstand, som opfylder indholdet af det oprindelige certifikat (herunder enhver reparation eller ethvert grundigt eftersyn),

og

b)    at alle ændringer af udstyrsstandarder, der er relevante for det pågældende emne, ikke kræver yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Skal der laves en ny-installation, så skal både den gamle og den nye udgave af standarden gennemgås, og det skal konstateres, at der ikke er nogen ændringer, der påvirker certifikatet. Det vil i praksis være fabrikantens ansvar at foretage den vurdering.”

DS/EN60079-14 er lige så klar i sin angivelse af det endelige ansvar for certificering. Den ligger nemlig – modsat produktdirektivets ansvarsangivelse - entydigt hos installatøren/slutbrugeren. 

Tilbage til dit spørgsmål

I dit konkrete tilfælde er der jo ikke tale om en ny-installation. Det er en 1-1-udskiftning, og derfor kommer 4.3.3 i DS/EN60079-14:2011 ikke i spil, det en ’kun’ ATEX-produktdirektivs regelsæt, der skal overholdes. Jeg mener derfor ikke, at man på baggrund af DS/EN60079-14 kan konkludere, at udstyret ikke er ok.

Om overgangen fra standard DS/EN50xxx til DS/EN60079 påvirker det oprindelige certifikat, kan kun producenten vurdere. Når denne markedsfører produktet med en ATEX-overensstemmelseserklæring, så overholdes ATEX 94/9EF. Er der her et EHSR-problem, er det en sag imellem producenten og de tilsynsførende myndigheder.

Livrem og seler

For god ordens skyld er jeg dog af den holdning, at hvis der rejses tvivl, er det uagtet regler om, hvem der skal gøre hvad og har ansvar for hvad, altid en god idé, at slutbrugeren beder producenten om en erklæring, der dokumenterer, at der ikke er ændringer i certificeringen i forhold til de gældende standarder.

Jeg håber, at denne udredning giver mening.

Venlig hilsen
Per

< Tilbage til liste