Spørgsmål og svar

Spørgsmål:

Vi sælger udstyr mærket til gasgruppe IIB og temperaturklasse T4. Nu har jeg en kunde, der spørger, om det ikke burde være IIA, når det er til brug offshore?

Jeg mener, at det er et spørgsmål om brændbarhed, således at IIB implicit opfylder IIA og IIC opfylder alle krav. Eller er det to forskellige ting?

Og hvordan er det med temperaturklassen?

mvh SE

Pers svar:

Kære SE

Når man arbejder med gasser, er der en del parametre, man skal have styr på. Gasgruppen er en af dem.

Gasserne er inddelt i tre gruppe - IIA, IIB og IIC - efter deres antændelighed. IIA er sværest at antænde, IIB lidt lettere og IIC er den nemmeste at antænde.

Noget udstyr til brug i gasområder er mærket med gasgruppe, og for at man kan være sikker på, at det bruges rigtigt, så skal din kunde kende gasgruppen på den gas, han har i sin proces.

I dit tilfælde, altså hvor dit udstyr skal bruges offshore, er der tale om naturgas (metan). Hvis man ikke kender gasgruppen, kan man slå op i standard DS/EN60079-20-1: Karakteristikker af materialer til klassifikation af gas og damp – Prøvningsmetoder og data.

Der vil man se, at metangas er en IIA gas. Som nævnt, så er meget udstyr mærket med gasgruppe, men ikke alt. I de tilfælde hvor gasgruppe ikke har nogen betydning for sikkerheden i udstyret, er udstyret mærket med II.

I installationsstandarden DS/EN60079-14 (herunder),kan man finde tabel 3 i § 5.5, som sammenholder gasgruppe med kravene til udstyrsgruppe:

Sted med underopdeling af gas/damp

Tilladt udstyrsgruppe

IIA

II, IIA, IIB eller IIC

IIB

II, IIB eller IIC

IIC

II eller IIC

 

Som svar på dit første spørgsmål omkring gasgrupper,så har du helt ret. Er det leverede udsyr mærket med gruppe IIB, så kan det bruges, hvor der er krav om IIA & IIB udstyr. På samme måde kan udstyr mærket IIC eller bare II bruges alle steder.

Man støder af og til på en lidt speciel mærkning: IIB + H2. Det betyder, at udstyret er godkendt til gasgruppe IIB og brint, men ikke fx til acetylen, som også er en IIC gas.

Så til dit spørgsmål omkring temperaturklasse:

En anden ting I som leverandør skal have information af kunden om, er selvantændelsestemperaturen på den gas, der er tilstede. Udstyret, du leverer, er mærket med en temperaturklasse T4. Det betyder, at det ikke ved fejl i udstyret bliver varmere end 135 °C.  Udstyr, der er mærket med T1, kan have den højeste temperatur, T6 den laveste.

Tabel 4 § 5.6.2 i DS/EN60079-14 (herunder) fortæller om sammenhængen mellem temperaturklasserne:

Temperaturklasse

Antændelsestemperatur for gas eller damp i °C

Tilladte temperaturklasser for udstyr

T1

> 450

T1 - T6

T2

> 300

T2 – T6

T3

> 200

T3 – T6

T4

> 135

T4 – T6

T5

> 100

T5 – T6

T6

> 85

T6

 

Slutbrugeren skal have en liste over, hvilke gasser der kan være tilstede i hans proces, og hvilke data, de har.

Eksempel på gasdata (fra DS/EN60079-20-1 (herunder)):

Gas/damp

Gruppe

Tændtemp. (°C)

Temp.klasse

Carbon Disulfide

IIC

90

T6

Brint

IIC

560

T1

Etanol

IIB

400

T2

Ætylen

IIB

440

T2

Metanol

IIA

440

T2

Hexan

IIA

225

T3

Acetone

IIA

535

T1

Metan

IIA

595

T1

 

 

 

 

 

 

 

Undskyld! Det var et langt svar på et kort spørgsmål – håber ikke jeg har tabt dig undervejs.

Bedste hilsner

Per

< Tilbage til liste