Spørgsmål og svar

Spørgsmål:

Skal gamle anlæg også leve op til produktdirektivets krav om ATEX-certificering af udstyr? Hvordan er det, hvis disse ombygges?"

Mvh. PG & CG

Pers svar:

Kære PG & CG

Det korte svar er "Nej!" til den første del af spørgsmålet og  'Det kommer an på ..." til den sidste del. 

Det lidt længere lyder sådan her:

Produktdirektivet blev gjort fuldt gældende i dansk lovgivning 1. juli 2003 - altså for mere end 10 år siden. Da der stadig er mange velfungerende danske anlæg med eksplosionsfarlige arbejdsområder, der er en del ældre end 10 år, er dit spørgsmål vældigt relevant.

Det gamle udstyr skal ikke vurderes efter produktdirektivet, men virksomheden skal alligevel vurdere, om det udgør en risiko for medarbejderne. Det fremgår af ATEX Brugerdirektiv. Altså kan gamle (installeret før 1. juli 2003) komponenter, der var lovlige, da de blev installeret, blive siddende på trods af, at de mangler ATEX-certificering jf. produktdirektivet. De skal selvfølgelig være vedligeholdte og i orden. 

Vurderingen af elektrisk- og mekanisk udstyr
Vurderingen af ’gamle’ elektriske installationer er normalt ikke så vanskelig, da der har været regler på området i knapt 100 år. Her skal man ”blot” finde reglerne, der gjaldt på installationstidspunktet, og så vurdere om installationerne stadigvæk lever op til de gamle krav - og at de ikke udgør en sikkerhedsrisiko for medarbejderne.

Vurderingen af det mekaniske udstyr, der er taget i brug før 1. juli 2003, kan godt volde lidt mere hovedbrud. Fx er der mulighed for, at en pumpe kan løbe tør og dermed få en kraftig opvarmning af pakdåsen. Her skal der etableres enten tørløbssikring eller måske en temperaturovervågning, så man får stoppet pumpen, inden den når tændtemperaturen for eksisterende gas- eller støvkoncentrationer.

Hvis anlægget udvides, så er der ingen tvivl om, at de nye installationer (både elektriske og mekaniske)  skal leve op til gældende ATEX regler.

Ændringer og ombygninger
Er der derimod tale om ændringer eller ombygninger, så er sagen knapt så klar. En ofte benyttet term er ”væsentlige ændringer”, og hvad er så det?

Jeg vil komme med et eksempel: En virksomhed har en eksisterende pumpe, der kan pumpe 1.000 l/h. Virksomheden udskifter pumpens motor, og nu kan pumpen yde 1.200 l/h. Det er en væsentlig ændring, og dermed skal den gamle pumpe nu samlet set leve op til kravene om certificering jf. ATEX produktdirektiv.

Hvorimod hvis pumpen oprindeligt var beregnet til at kunne pumpe 1.200 l/h, så er ændringen (næppe) 'væsentlig'. Derfor skal pumpen samlet set også efter ændringen stadig 'kun' leve op til de krav, der var gældende på installationstidspunktet.

Og igen - når man ændrer på eksisterende anlæg uanset anlæggets alder, vil det ALTID kræve en risikovurdering i hvert enkelt tilfælde. Denne individuelle risikovurdering er en del af formuleringen og implementeringen af den lovpligtige ATEX-APV (eksplosionssikringsdokumentet).  

Håber det var svar nok.

Mange hilsner

Per

< Tilbage til liste