Spørgsmål og svar

Spørgsmål:

Når jeg får mit ATEX-certificerede udstyr tilbage fra reparation, er det nogle gange mærket med et 'R' inde i en firkant og andre gange med et 'R' inde i en trekant. Hvad betyder det?

Venlig hilsen GNM

Pers svar:

Hej GNM

Begge mærkninger betyder i første omgang, at din reparatør har repareret udstyret i henhold til standarden: 'EN 60079-19 Reparation, eftersyn og regenerering af udstyr'.

Efter denne standard kan ATEX-certificeret udstyr populært sagt repareres efter to principper: Enten méd fabrikantens velsignelse - eller uden.

Er udstyret mærket med 'R' i en firkant, er det repareret efter fabrikantens anvisninger og godkendelse.

Er det derimod mærket med 'R' i en trekant, så er gældende standarder overholdt, MEN det oprindelige certifikat fra producenten er ikke længere gældende.

Det betyder, at hvis du har tænkt dig at bruge det trekantmærkede udstyr i zoneklassificerede og dermed eksplosionsfarlige arbejdsområder, så er det din virksomheds ansvar, at produktet overholder ATEX-produktdirektivet.

Dvs. at producenten af det reparerede og nu trekantmærkede udstyr ikke længere kan holdes ansvarlig for, at produktet overholder produktdirektivet.

Behøver jeg at skrive, at jeg til enhver tid vil anbefale at gå efter firkantmærkingen :-)

Mange hilsner Per.

< Tilbage til liste