Du får kun det materiel, du bestiller

Fotoet er venligst udlånt af Tactical MarComms Limited.

1. January 2010 | Sådan er det også med ATEX-certificeret udstyr - og her er det helt afgørende, at kunderne - virksomhederne - kender mærkningskravene til det udstyr, de bestiller til brug i Ex-zoneklassificeret område.BEMÆRK: Denne artikel er tidligere publiceret i TechCares magasin ATEX Fokus. Bladet er erstattet af denne hjemmeside. På det tidspunkt var artiklens forfatter, Frits Fynbo, leder af Teknologisk Instituts Sekretariat for Typeafprøvning af mekanisk materiel for anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

------------------------------

Det er nu en del år siden, at brugerdirektivet (1999/92/EF) blev fuldt implementeret på alle danske virksomheder, der har medarbejdere, der arbejder i områder med eksplosionsfare. Det er også sket på en del af de omkring 4000 virksomheder, det drejer sig om, men langt fra på alle.

Den lovpligtige ArbejdsPladsVurdering (APV) har for alvor sat fokus på ATEX-certificeret udstyr og mærkningen af samme. Ikke mindst det mekaniske materiel er kommet i fokus, da det ikke tidligere har været omfattet af certificeringskravene. Derfor er behovet for rådgivning om udførelse af risikovurderinger og typeafprøvning af Ex-materiel efter ATEX-brugerdirektivets ikrafttrædelse stærkt tiltagende.

Materiel, der ikke lever op til kravene

På mange virksomheder er man lige nu i fuld gang med at udarbejde den krævede APV, som bl.a. indebærer en detaljeret kortlægning af virksomhedens eksplosionsfarlige område, samt en vurdering af det materiel, der er installeret i området.

I forbindelse med dette arbejde opstår der typisk en del usikkerhed, og Teknologisk Institut får for tiden mange henvendelser med spørgsmål, der meget konkret går på kravene til det udstyr, virksomhederne har placeret i Ex-zoneklassificeret område og ikke mindst på kravene til mærkningen af udstyret. Afklaringen sammen med Teknologisk Institut medfører i flere tilfælde, at virksomhederne må konstatere, at materiel, der er leveret efter fabrikanternes CE-mærkningsdirektiv 94/9/EF trådte i kraft den 30. juni 2003, ikke lever op til kravene.

Klar tale - på skrift - sikrer såvel kunde som leverandør

Virksomhederne, der mener, at de har købt deres udstyr i en forvisning om, at det var ATEX-certificeret, er forståeligt nok ofte noget overraskede, når udstyret alligevel viser sig ikke at være godt nok. Årsagen til den forkerte eller helt manglende mærkning skal i mange tilfælde findes i ordrefasen.Typisk angiver brugeren på ordren til leverandøren nemlig, at materiellet skal leveres ATEX-godkendt, hvilket pænt formuleret må betegnes som værende upræcist. Dette giver anledning til mange misforståelser og tvivl om ansvarsfordelingen mellem kunden, der bestiller udstyret, og leverandøren.

Det er derfor vigtigt at præcisere, at brugerne på baggrund af den zoneklassificering, de har foretaget i APV’en for det arbejdsområder, hvor materiellet skal virke, i detaljer skal definere kravene til materiellet, når de bestiller det. Leverandøren skal skriftligt have oplysninger om, hvilken materielkategori udstyret skal være i, om der tale om støv- eller gasatmosfære, hvilken gasgruppe der er tale om, zoneklassificeringen, og hvilken temperaturklasse udstyret som minimum skal have. Alle de specifikke krav skal fremgå af ordrebekræftelsen fra leverandøren/producenten. Så er der ikke tvivl om, hvad der er bestilt, og hvad der derfor naturligt nok også skal leveres.

Ej heller er der tvivl om ansvarsfordelingen, hvis det viser sig, at det leverede ikke lever op til de specificerede krav.

-----------------------------------------

FAKTA OM ...

... Teknologisk Institut og ATEX

Teknologisk Institut er en selvejende institution, der er bemyndiget til at certificere og typeafprøve (ATEX-certificere) mekanisk udstyr, der skal bruges i arbejdsområder med eksplosionsfarligt støv og gas svarende til alle zoneklassificeringsområder 0, 1 og 2 (gas) og zoneklassificeringsområder 20, 21 og 22 (støv). Teknologisk Institut rådgiver også på det elektriske område.

Bemærk: Artiklen har tidligere været publiceret i TechCares nu lukkede magasin ATEX Fokus. 

< Tilbage til liste