Artikler

Filtrere artikler efter emne:

 • @nodeName

  Svigt af inertgas purge medførte eksplosion

  Inertering med kvælstof er ikke triviel. En virksomhed fortæller om ny indsigt fra udredningsarbejdet og løsninger for at forhindre gentagelser.Gas

 • @nodeName

  Eksplosion i rådnetank med biogas

  En rådnetank på Vejle Centralrenseanlæg eksploderede i 1990. Nu, 24 år senere, hvor biogas er populær som aldrig før, er hændelsen forsvundet fra tilgængelige åbne kilder.Gas

 • @nodeName

  ATEX i elektrikerens værktøjskasse

  Mange elektrikere bliver sendt på opgave i områder med eksplosionsfarlig atmosfære. Det kan de trygt gøre, hvis Mester har sørget for, at de har nødvendig viden om ATEX.Gas | Støv | Produkter

 • @nodeName

  Mobilen i bilen når du tanker

  Vi bruger den hele tiden: i bussen, på jobbet, i køen i Kvickly, hos bageren … og når vi tanker benzin på tankstationen. Mobiltelefonen altså. Men er benzindampe og mobil er en god og lovlig cocktail?Gas

 • @nodeName

  Den menneskelige faktor

  I sikkerhedsarbejdet har mennesker både styrker og svagheder. Det handler om at sikre, at vi ikke gør os selv til det svageste led i kæden. Løsningen er barrierer og menneskekendskab. Det fastslår denne artikels forfattere Rasmus Dahlberg & Susanne Willers.Gas | Produkter

 • @nodeName

  Olieindvinding på produktionsplatform

  Offshore-tema: Forklaring for dummies på hvad olieindvinding på en produktionsplatform går ud på. Det er kort sagt, hvad denne artikel går ud på.Gas

 • @nodeName

  Arealklassifikation af brandfarlige områder

  Offshore-tema: Alle produktionsanlæg, der behandler brandfarlige produkter, er omfattet af kravet til områdeklassifikation. På land er klassifikationsreglerne reguleret af Beredskabsstyrelsen. Offshore varetages denne opgave af Energistyrelsen.Gas

 • @nodeName

  Offshore med Energistyrelsen

  Offshore-tema: I forbindelse med indvinding af olie og gas på de omtrent 50 faste offshoreinstallationer i den danske del af Nordsøen er der af indlysende grunde arbejdsområder med eksplosionsvarlig atmosfære. Til vands er disse ikke, som på land, overvåget af Arbejdstilsynet. Her er det Energistyrelsen, der fører tilsyn.Gas

 • @nodeName

  Offshorebranchens tekniske revisor

  Offshore-tema: Det Norske Veritas (DNV) leverer tredjepartsverifikation til den danske offshorebranche.Gas | Produkter

 • @nodeName

  Sikkerhedssystemer offshore

  Offshore-tema: Emergency Shut Down-systemer på platformene i Nordsøen (ESD) skal først og fremmest forhindre en unormal situation i at udvikle sig til en katastrofe.Gas

 • @nodeName

  Zoneklassifikation i områder med væskedampe

  En tankstation skal zoneklassificeres. Det skal bilen, der kører ind på tankstationen, ikke. I artiklen herunder fortæller rådgivende ingeniør Esben Hove om reglerne for zoneklassifikation. Esben har tidligere været ansat i Beredskabsstyrelsen, hvor han har været med til at udforme zoneklassifikationsreglerne.Gas

 • @nodeName

  ATEX-APV kræves i 4000 danske virksomheder

  Arbejdstilsynet skønner, at mellem 4000 og 5000 danske virksomheder burde have udarbejdet en ATEX-APV også kaldet eksplosionssikringsdokument.Gas | Støv